Føre Var

Føre Var-rapportene har siden 2002 kartlagt rustrender i Bergen. Rapporten fra høsten 2014 viser tendenser for det siste halvåret og langtidstrender gjennom tolv år.

førevar0106

I perioden april til september 2014 har det i hovedsak vært en stabil tendens for de fleste andre rusmidler. Cannabis, som er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge og resten av den vestlige verden, har hatt en økende trend gjennom tolv år. Tendensen siste halvår var økning i tilgjengelighet, men ingen endring i bruk. Det ble også rapportert at inntak av cannabisprodukter foregår mer åpenlyst, at brukergruppen oppleves å være yngre enn før og at det er flere jenter som røyker cannabis.

Av konsekvenser av rusmiddelbruk viser denne perioden en økning av overdoseutrykninger og overdosedødsfall sammenlignet med forrige periode. Det er også en økning i antall Hepatitt C tilfeller.

Føre Var rapportene baseres på kvalitative og kvantitative data fra over 50 kilder, og fanger opp endringer i rusmiddelbruk i Bergen. Kildene inkluderer m.a. data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, rusmiddeltesting, behandling, nettsider, aviser og spørreskjema fra informanter (Trendpanel og Kjentmenn).

Føre Var – modellen er utviklet ved Kompetansesenter Rus – region vest (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene. Arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.


Rapporter: