Hvordan søke plass

Alle henvisninger fra fastlege, Nav eller andre instanser til utredning og/eller behandling ved Stiftelsen Bergensklinikkene sendes til:

Helse Bergen
Avdeling for Rusmedisin
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

 

Spesialrådgivere på inntak

Hjellestad

Menn og dagavdeling: Turi Bjelkarøy 55 90 88 64

Kvinner og avdeling for unge: Kjersti Takle 55 90 88 11

Skuteviken

Kvinner avrusing/stabilisering og poliklinikk: Margot Raknes 55 90 87 86

Menn avrusing/stabilisering: Unni Stiansen 55 90 87 83

Forberedende samtaler: Ragnhild Kleiven 55 90 87 87