Praktisk informasjon når du har fått plass

Ankomstdagen – avdeling for Menn på Hjellestad

Det er viktig at du kommer presis til avtalt tid for innleggelse. På ankomstdagen vil du bli tatt i mot til en viktig samtale hvor tema blant annet er din helsemessige status. Du vil få nødvendig informasjon om tilbudet ved Hjellestadklinikken og omvisning. Ved forsinkelse eller dersom du velger å ikke benytte deg av tildelt behandlingsplass er det fint om du informerer oss om det på tlf: 55 90 88 01.

Avrusning

Avrusning må skje i forkant av oppholdet på Hjellestad. Dersom du møter til innleggelse ruspåvirket eller har betydelige abstinenser vil du ikke kunne starte behandlingen som planlagt.

Avdelingen

Personalt ved avdelingen vil gjøre det vi kan for at du skal trives og at du skal få personlig utbytte av behandlingen. På utredning- og behandlingsavdelingen er det 20 pasientplasser. Det er av uvurderlig betydning at du bidrar positivt til trivsel og godt samarbeid i pasientgruppen. Trivselen på avdelingen er fundert på en gjensidig respekt for hverandre, åpenhet, ærlighet i forhold til rus og at alle bidrar litt for felleskapet.

Medisin/Lege

All medikamentbruk skal være godkjent av Hjellestad sin lege når du er i behandling hos oss. Dette gjelder også resepter du får fra tannlege eller andre leger. Du vil få time hos lege på innleggelsesdagen hvis det er behov for det, og ellers senest tre dager etter innleggelsen. Klinikken dekker kostnadene til nødvendige medikamenter i innleggelsestiden. Hvis du har med deg egne medikamenter når du kommer til oss kan vi oppbevare dette for deg frem til avslutning. Dersom du leverer inn medikamenter som det ikke lenger er indikasjon for å bruke etter behandlingen hos oss, vil disse bli destruert i samråd med foreskrivende lege. Dersom du har spørsmål om hvilke medikamenter du bør ta med, eller har behov for å drøfte særlige medisinske behov før du kommer til innleggelse, kan du kontakte Hjellestadklinikken på tlf 55 90 88 01 og be om en forberedelsessamtale.

Behandlingsteam

Et behandlingsteam bestående av psykolog, miljøterapeut, treningsterapeut og miljøarbeider vil jobbe tett sammen med deg, og tilrettelegge din individuelle behandling. Ved behov samarbeider teamet med lege, psykiater og attføringskonsulent.

Grupper

En del av behandlingen/utredningen er gruppebasert. Blant annet er det viktig at pasienter deltar på morgenmøter daglig der dagen planlegges og informasjon utveksles. Det er også viktig å delta på Miljø og mestring gruppe mandag og fredag. Vi vet at mange opplever det vanskelig å snakke i en forsamling. Det tar vi selvsagt hensyn til.

Tematime

Tematime avholdes en gang i uken. Det fokuseres på ulike tema som er relevant for symptommestring og livsmestring. Tematimen er en kombinasjon av dialog, drøfting, refleksjon og undervisning.

Treningsterapi

På Hjellestadklinikken er treningsterapi en sentral del av behandlingstilbudet. En treningsterapeut vil følge deg opp individuelt i forhold til fysisk trening. Du får tilbud om et individuelt tilrettelagt treningsprogram. Det tilbys trening blant annet i gymsal, turer i skog og mark, og til fjells. Treningsterapeutene vil også kunne være behjelpelig i overgangen fra institusjon til hjemmet med tanke på trening som terapi.

NB! Sjekk huskelisten når du pakker!

Rusmiddelbruk

For å opprettholde et positivt miljø og for å komme i gang med positive individuelle endringsprosesser er fravær av rusmidler under innleggelsen en svært viktig faktor. Dette gjelder både på klinikkens område og på permisjoner. Vi oppfordrer deg derfor til å velge totalavhold under innleggelsen, uavhengig av hva dine målsetninger i forhold til rusmiddelbruk er etter oppholdet. Behandlingsteamet vil bistå med medisinsk og psykologisk hjelp samt treningsterapi for å dempe de symptomer du plages med.

Ønsker du ytterligere informasjon om avdelingen kan du ta kontakt på telefon 55 90 88 78.

Huskeliste – ta med:

  • Treningstøy
  • Regntøy
  • Yttertøy til varme og kjølige dager
  • Toalettsaker
  • Vaskemiddel til maskinvask
  • Tursko / løpe sko / joggesko
  • Lesestoff og lignende

Avdelingstelefon: 55 90 88 78

Velkommen til oss!

Hilsen personalet på avdelingen 🙂