Praktisk informasjon når du har fått plass

Ankomst dagen – avdeling Kvinne på Hjellestad

Det er viktig at du kommer presis til det tidspunktet du har fått angitt. Det vil da stå en ansatt fra avdelingen klar til å ta i mot deg. Hvis du blir forsinket eller velger å ikke å benytte deg av plassen, setter vi pris på at du informerer oss om det på tlf: 55 90 88 00.

Det er viktig at du er avrust i forkant av behandlingsoppholdet ved Hjellestad. Dersom du har behov for et avrusingsopphold i Skuteviksklinikken må du snarest ta kontakt med Avdeling for Rusmedisin for avklaring av slik plass, tlf: 55 97 72 90 mellom kl: 08.00 – 15.00. Hvis du møter til innleggelse i ruspåvirket tilstand eller med betydelige abstinenser vil vi ikke kunne ta i mot deg. Det vil da bli vurdert om du kan få en ny avtale påfølgende dag eller om behandlingstilbudet må frafalle i denne omgang. Dersom behandlingstilbudet frafaller av denne årsak, må du henvises på nytt hvis du ønsker behandling.

Ansatt fra avdelingen som tar i mot deg vil ha en samtale med deg vedrørende din rusavhengighet, samt din fysiske og psykiske helse. Du vil så få litt informasjon om behandlingen på Hjellestad, og du vil få omvisning rundt på klinikken. En av pasientene som har vært innlagt her en stund vil være behjelpelig med informasjon og vise deg til rette den første perioden.

Pasientansvarlig / behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig som enten er psykolog, sykepleier, vernepleier eller sosionom vil jobbe tett sammen med deg i behandlingsperioden / utredningsperioden. Du får også tildelt pasientansvarlig psykolog som kvalitetssikrer behandlings-/utredningsarbeidet du og behandlingsansvarlig gjør sammen. I første avtale med behandlingsansvarlig utarbeides behandlings-/utredningsplan for hele behandlings- og/eller utredningsforløpet. Du får kopi av denne og kan på den måten følge med på din individuelt tilrettelagte plan.

Medisinsk fokus

Lege på huset vil bistå i forhold til eventuelt senabstinens problematikk og psykisk helse. Det anbefales at du fortsetter å ha kontakt med din fastlege under oppholdet og vi ønsker et samarbeid med din lege rundt medisinske spørsmål. Som en generell regel kan pasienten ikke bruke B-preparater under innleggelsen. All medisinbruk skal være godkjent av våre leger når man er i behandling.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med din fastlege og be om en generell helsetest der legen sender resultatene til Hjellestad før innleggelsen her. Adr: Sitftelsen Bergensklinikkene, Flyen 30, 5259 Hjellestad.

Grupper

En del av behandlingen/utredningen er gruppebasert. Man samles hver morgen til et morgenmøte der dagen planlegges og informasjon utveksles. Noe av tilbudene som er gruppebasert ønsker vi at alle deltar på uavhengig av om du er inne for utredning eller for behandling. Andre gruppetilbud er frivillige ut fra om du vurderer det som nyttig for deg å delta eller ikke. Vi vet at mange av våre pasienter har angstproblemer og opplever det som vanskelig å snakke i en forsamling. Dette tar vi selvsagt hensyn til.

Undervisning

En dag i uken blir det undervisning i et aktuelt tema. Underveis kan man stille spørsmål til den som underviser og dele egen erfaring rundt temaet.

Treningsterapi

På Hjellestadklinikken er treningsterapi en sentral del av behandlingstilbudet. En treningsterapeut vil følge deg opp individuelt i forhold til fysisk trening. Du får tilbud om et individuelt tilrettelagt treningsprogram. Det tilbys trening blant annet i gymsal, turer i skog og mark, og til fjells. Treningsterapeutene vil også kunne være behjelpelig i overgangen fra institusjon til hjemmet med tanke på trening som terapi.

NB! Sjekk huskelisten når du pakker!

Avdelingen

Vi som jobber på Hjellestad vil gjøre det vi kan for at du skal trives på avdelingen og at du skal få et personlig utbytte av oppholdet i forhold til dine mål. Avdelingen består av 15 pasienter, der 12 kvinner er til behandling eller stabilisering og 3 kvinner er til utredning. Det er av uvurderlig betydning at du bidrar positivt til trivsel og godt samarbeid i pasientgruppen. Der er stor forståelse for at den enkelte i perioder har vanskelige dager der en ønsker å trekke seg litt tilbake. Trivselen på avdelingen er fundert på en gjensidig respekt for hverandre, åpenhet, ærlighet i forhold til rus og at alle bidrar litt for fellesskapet.

Rusmiddelbruk

En sentral faktor for å opprettholde et positivt miljø er fravær av bruk av rusmidler under innleggelsen, både på klinikkens område og på permisjoner. Vi oppfordrer deg til å velge totalavhold under innleggelsen, uavhengig av din målsetning i forhold til rusmiddelbruk etter avslutning av oppholdet. Vi vil bistå med medisinsk og psykologisk hjelp samt fysisk aktivitet for å dempe de symptomer du plages med.

Første dag vil du bli orientert om at du må avlegge urinprøve neste morgen. Urinprøver vil elles bli tatt etter avtale eller hvis det forekommer en rusbekymring kan du bli bedt om å avlegge urinprøve.

Huskeliste – ta med:

  • Treningstøy
  • Tursko hvis du har
  • Regntøy og støvler
  • Yttertøy til varme og kjølige dager
  • Bøker
  • Toalettsaker og vaskemiddel til maskinvask
  • Gjenstander til å skape det trivelig på rommet ditt
  • Håndarbeid hvis du liker det

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til avdelingen og ser frem til et konstruktivt samarbeid.

Hvis du lurer på noe mer kan du ta kontakt med oss på:

Avdelingstelefon: 55 90 88 76

Med vennlig hilsen personalet på Hjellestad 🙂