Pålogging Checkware

Klikk her for å logge deg på Checkware

Hva er Checkware? checkware

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innen psykisk helse og rusbehandling som bruker psykometriske tester.

CheckWare er web-basert og automatiserer innsamling, skåring og rapportering av testresultater. CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 800 psykometriske tester og klinikken kan legge til egne skjema. Løsningen benyttes i voksenpsykiatrien og i barne- og ungdomspsykiatrien og i rusbehandling, i kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Pasienten besvarer skjemaene hjemmefra eller på klinikken og skåringsrapporter som viser status og utvikling over tid blir umiddelbart tilgjengelig for helsepersonell. Løsningen kan tilpasses ethvert behandlingsforløp, kan integreres med pasientjournalen og dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

Til forskjell fra dagens manuelle papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett kartleggingsløsning for klinisk bruk, hvor det samtidig kan innhentes pasientdata til forskning og kvalitetsrapportering. Dette øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Klinikker som vil tilby enda høyere grad av digital pasientmedvirkning kan ta i bruk moduler for egenmestring som f.eks. mål og tiltak, dagbok og øvelser. Dette styrker pasientenes egenkompetanse, og forskning viser at dette gir bedre livskvalitet, færre helseplager og mindre behov for hjelp fra det offentlige.

 Klikk her for å logge deg på Checkware