Oppfølging og ettervern

Mange av de som har vært i døgnbehandling, erfarer at tiden etter utskrivelse byr på en del utfordringer. En kommer tilbake til hverdagen, og ser at det meste er slik det var før en fikk plass i behandling. Forskjellen er at nå skal du møte dette uten bruk av rusmidler.

Erfaringsmessig må man bruke god tid for å endre etablerte rusmønstre. Vi mener derfor det er viktig at du tenker over hva du kan trenge av oppfølging.

Å endre et rusmønster kan føre til sosial isolering i en periode. Ensomhet, kjedsomhet og rastløshet kan bli årsak til tilbakefall. Dette er viktig å ta opp under behandling slik at du får informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg.

Pasientoppfølgingsprogram og resultatmåling

Prosjektet innebærer oppfølging av pasienter 2-4 dager etter utskrivelse fra klinikk, samt oppfølging 1, 3 og 12 måneder etter avsluttet behandling.

Les mer her: Pasientoppfølgingsprogram

 


Ettervern Bergen

Her finner du en god og oversiktlig side som inneholder aktiviteter og tilbud i Bergen.

→ Les mer her

ettervern_bergen