Til Pasient

Her finner du informasjon som kan være nyttig i forkant av behandling i Bergensklinikken.

Hvordan søke plass til døgnbehandling

For å få plass hos oss må henvisning fra fastlege, Nav eller andre instanser til utredning og/eller behandling ved Bergensklinikken sendes til Avdeling for rusmedisin for rettighetsvurdering.

Send henvisning til:

Helse Bergen
Avdeling for Rusmedisin
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Les mer på Hvordan søke plass.

 

Forberedelsesamtale

Før alle innleggelser til døgnbehandling inviteres du og henviser til en forberedelsesamtale. Her diskuteres oppholdet og hvordan du best kan få behandling som fungerer for deg.

 

Behandlingstilbud

I behandling hos Bergensklinikken vil du møte sosial-, psykolog- og helsefaglig/medisinskfaglig fagmiljø og spesialister i samarbeid om behandlingstilbudene og ditt behandlingsforløp.

Behandlingsprofilen vår bygger på anerkjent internasjonal behandlingsforskning. Våre mål er at den avhengige og hans/hennes nærmeste omgivelser skal mestre avhengighetsproblemet. Samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for et godt behandlingsresultat.

→ Les mer under Behandling.

 

Praktisk informasjon i forkant av døgninnleggelse

→ Avdeling for Kvinner på Hjellestad

→ Avdeling for Menn på Hjellestad


Les også:

Har jeg et problem?

Dine rettigheter

Hvordan søke plass

Oppfølging og ettervern