Vårt pårørendetilbud

Tilbud til foreldre av barn med rusmiddelavhengighet

Foreldre til barn med rusproblemer lever i en konstant stress-situasjon, og er generelt svært utsatt for å utvikle ulike psykiske lidelser. Vi gir et korttids tilbud til foreldre av barn med rusproblemer. Tilbudet består av 10 gruppemøter, og det er plass til 6-8 foreldre i hver gruppe. Gruppemøtene er undervisningsbaserte og har et aktuelt tema som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Målsettingen er å hjelpe deltakerne til å ha fokus på mestringsstrategier, samt en bevisstgjøring av hvordan egenomsorg kan ha betydning for den psykiske helsen.


Gratis drop-in-tilbud for pårørende

Er du bekymret over rusmiddelbruken til en som står deg nær? Bergensklinikken har i samarbeid med Ivareta (tidligere Landsforbundet mot stoffmisbruk/LMS) et ukentlig drop-in-tilbud for pårørende.

Her kan du som pårørende treffe fagpersoner fra Bergensklinikken og pårørende fra Ivareta.

Tidspunkt: Hver onsdag fra kl. 16.00-18.00

Sted: Kanalveien 5


Seminar og kurs

To ganger årlig arrangeres det et to dagers seminar for pårørende, for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker:

  • voksne barn
  • søsken
  • foreldre
  • partnere

Innhold i kurset veksler mellom presentasjoner med fokus på å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektiv, fokus på pårørendes rolle og belastninger, fokus på stress mestring og sosial støtte, informasjon om behandlingsmetoder / prinsipper overfor rusmiddelavhengige, informasjon om pårørende tilbud i regionen, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne.

Årlig kurs for pårørende over 6 ganger, hver gang 2 timer. Deltakere er voksne barn, søsken, foreldre, partnere. De samme temaene som ovenfor dekkes, mye fokus på stressmestring, egenomsorg og sosial støtte. Gruppen kan ta inntil 12 deltakere.

Les mer om gratis pårørendeseminar her


Henvisning

Du trenger en henvisning fra din fastlege eller ditt sosialkontor. Legen/NAV må sende henvisningen til:

Avdeling for rusmedisin
Haukeland Universitetssykehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Ring oss på Grønt nummer: 800 89 550

Bergensklinikken tilbyr også rådgivning på telefon ved vår enhet for spesialiserte tjenester i Poliklinikken; telefon: 55 90 87 00.


Les også:

Flere pårørendetilbud

Barn som pårørende

Pårørendes rettigheter

Seminar for pårørende