16. – 17. november 2017

På hvilken måte virker rusmisbruket inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige og hvordan kan familien ivareta sine egne behov?

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov.

Seminaret er et gratis tilbud og blir avholdt 16. og 17. november kl. 09.00 til 15.30.

Sted: Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Den enkelte må selv skaffe overnatting.

Påmelding

Bindende påmelding innen 1. november

E-mail: kurs@bergensklinikkene.no

Telefon: Lene Iren Hauge, telefon 55 90 86 37 / 03

Post: Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggate 11, 5015 BERGEN

Eller benytt påmeldingsskjema her

Les hele invitasjonen for seminaret her