Seminar for pårørende

2 dagers seminar

To ganger årlig arrangeres det et to dagers seminar for pårørende, for inntil 30 deltakere. Deltakere er pårørende av personer med rusvansker: voksne barn av, søsken, foreldre, partnere.

Innhold i kurset veksler mellom presentasjoner med fokus på:

  • å forstå rusmiddelvansker ut fra et familieperspektiv
  • pårørendes rolle og belastninger
  • stress mestring og sosial støtte
  • informasjon om behandlingsmetoder / prinsipper overfor rusmiddelavhengige
  • informasjon om pårørende tilbud i regionen
  • plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling i mindre grupper ledet av kursholderne

 

Årlig kurs

Årlig kurs for pårørende over 6 ganger, hver gang varer i 2 timer.

Deltakere er voksne barn, søsken, foreldre og partnere.

De samme temaene som ovenfor dekkes, med mye fokus på:

  • stressmestring
  • egenomsorg
  • sosial støtte.

Gruppen kan ta inntil 12 deltakere.


Les også:

Vårt pårørendetilbud

Flere pårørendetilbud

Barn som pårørende

Pårørendes rettigheter