Pårørendes rettigheter

Alle pårørende som henvender seg til helsetjenestene skal få generell informasjon om rettigheter:

  • vanlig praksis på området
  • saksbehandling
  • mulighet for opplæring
  • informasjon om psykiske lidelser og utfordringer knyttet til rusmiddelbruk

Helsedirektoratet har utarbeidet en brosjyre med god og utfyllende informasjon rundt pårørendes rettigheter. Du finner brosjyren her:

Pårørendes rettigheter

 

 

 

 

 

 

 

 


Les også:

Vårt pårørendetilbud

Flere pårørendetilbud

Barn som pårørende

Seminar for pårørende