Flere pårørendetilbud

Helse Bergen inviterer til:

Er du bekymra for nokon sin rusbruk? Informasjonsmøte for pårørande

Akuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og korleis dei kan få hjelp. Derfor inviterer Akuttposten pårørande til informasjonsmøte.

På møtet vil det først bli gitt generell informasjon frå helsepersonell som jobbar med rusproblematikk. Dei vil blant anna snakke om:
  • Kva er rusbruk?
  • Kva skjer i kroppen ved rusbruk?
  • Kva for hjelpetiltak finst?
  • Korleis kan pårørande få den hjelpa dei treng?
  • Kva kan pårørande gjere for å ta vare på si eiga helse i ein vanskeleg situasjon?
  • Kvar finn ein hjelpetilbod i spesialisthelsetenesta og i kommunen?

Tidspunkt: Klokka 19.00 – 21.00

Informasjonsmøta blir holdt fleire tysdager gjennom året. Møta er gratis, og ein treng ikkje melde seg på. Datoer kommer.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål om det er andre ting ein lurer på.

Stad: Møta blir halde i lokala til Akuttposten i Bergen helsehus (same stad som Bergen legevakt) i Solheimsgaten 9. Inngang i 2. etasje.

Er dette noko for deg, er det berre å møte fram. Velkommen!


Samtalegruppen «Du er ikke alene»

du-er-ikke-alene

Et gruppetilbud for ungdom 13-16 år med foreldre eller søsken som har psykiske vansker eller rusproblem.

Sted:    Nesttun Helsestasjon, Kommunehuset Nesttun, Wollert Konows plass 2, 5224 Nesttun 2. etasje.

Selv om dette tilbudet tilhører Fana bydel er det åpent for barn fra andrebydelene.

Kontaktpersoner:

Helsesøster Helen Riise tlf. 53 03 78 11/ 909 70 489

Helsesøster Else Karin Vederhus tlf. 53 03 42 26/ 958 83 437

Brosjyrer og mer info kan fås ved å kontakte Nesttun Helsestasjon tlf. 55 56 13 48

e- post: helsestasjon.nesttun@bergen.kommune.no


Pårørendesenteret

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over rettigheter. Les også om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse og/ eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager.

parorendesenteret.no

 


Les også:

Vårt pårørendetilbud

Barn som pårørende

Pårørendes rettigheter

Seminar for pårørende