Ledig stilling

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.

Stiftelsen Bergensklinikkene driver Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Stiftelsen Bergensklinikkene har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken og i Sentrum av Bergen. Bergensklinikkene driver eget Kompetansesenter KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger i Bergensklinikkene: Read more

Arvid Skutle: Pasienttrender 2009 – 2016

En økende andel av våre pasienter, spesielt unge, mangler bosted eller har en meget ustabil bosituasjon. Mange har ikke fullført skolegangen, har lite jobberfaring og lever på offentlige midler.

Alkohol det mest utbredte rusmiddelet, spesielt blant middelaldrende og eldre pasienter. Narkotiske stoffer er vanligere blant de yngste. Det er færre «rene» heroinavhengige, men andelen med ikke-foreskrevet bruk av LAR-medisiner er relativt stabil.  Read more