Innsikt i egne følelser

Mentaliseringsevnen er som en muskel, jo mer du trener den, dess sterkere blir den påpeker Fredrik Sylvester Jensen, psykologspesialist og teamleder ved Bergensklinikken.

Erfaringene med mentaliseringsbasert behandling overfor ruspasienter har vært entydig positive. Fredrik Sylvester Jensen og hans team ved Bergensklinikken opplever at pasientene etter hvert blir mindre opptatt av rus. Ved å lære seg å håndtere vanskelige følelser og finne måter å håndtere dem på uten å ruse seg, får pasientene som går i behandling, bedre livskvalitet og kan lettere håndtere sitt liv på en god måte. Les mer