Samarbeidspartnere

I et behandlingsforløp er samarbeid mellom fastlege, Nav og andre aktuelle instanser viktig for å kunne tilby best mulig behandling til pasienten.

Vi ser på samarbeid som en viktig del av behandling, og ikke minst med tanke på etter behandlingen, og har ofte ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter med behandler, pasienter og opptil flere samarbeidspartnere.

Det er også viktig for oss å opprettholde pasientens rettigheter. Derfor må pasienten samtykke til informasjonsutveksling ved å skrive under på samtykkeerklæring.


Skjema:


Les også

Styret

Fagpersonell

Ledige stillinger 

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer