Ledige stillinger

Musikkterapeut

100 % fast stilling som musikkterapeut på Hjellestad. Musikkterapeutens hovedoppgave vil være å inneha behandlingsansvar for inneliggende- og dag-pasienter, samt tilby individual- og gruppeoppfølging av pasienter som har annen hovedbehandler. En viktig del av arbeidet vil også være oppgaver på systemnivå tilknyttet tjenesteutvikling av det musikkterapeutiske fagområde. Stillingen er plassert i tverrfaglig team og musikkterapeuten vil inngå i tett samarbeid med andre behandlere – deriblant andre musikkterapeuter.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Mai Elin Hagenes eller klinikksjef Eva Karin Løvaas, tlf.: 55 90 88 01.

Søknadsfrist 11.05.2018

→ Les mer om stillingen her

 


 

Ønsker du å sende inn en åpen søknad, send den til:

Bergensklinikken
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

eller til post@bergensklinikkene.no

 


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer