Ledige stillinger

 

Sykepleier / vernepleier / miljøarbeider på Hjellestad
  • Autorisert sykepleier eller vernepleier: 2 x 16 % stilling helgevakt med arbeid hver 4. helg – fast
  • Sykepleier/vernepleier/miljøarbeider: 2 x 14,5 % stilling helgevakt med arbeid hver 3. helg – fast

I tillegg ønsker vi å knytte til oss ringevikarer/ferievikarer.

Kontaktperson: Klinikkleder Sigmund Rød eller avdelingsleder Andreas Heldal, tlf 55 90 88 25 / 40.

Vi vil gjerne ha en god kjønnsbalanse på arbeidsplassen vår, og oppfordrer derfor menn til å søke.

Søknadsfrist 21. juni 2018.

→ Les mer her

 


Nattevakter på Hjellestad – Sykepleier / vernepleier
  • 2 Faste 50 % stillinger med tiltredelse fra 01.09.18. Stillingene er knyttet til arbeid på natt med arbeid hver 4. helg.

Kvalifikasjonskrav:
Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier er påkrevet pga medisinhåndtering.

Kontaktperson:
Oversykepleier Silje Svarstad 55 90 88 15 eller klinikkleder Sigmund Rød tlf: 488 87 003

Vi vil gjerne ha en god kjønnsbalanse på arbeidsplassen vår, og oppfordrer derfor menn til å søke.

Søknadsfrist 21. juni 2018.

Les mer her

Fast stilling som lege i spesialisering (LIS) i rus- og avhengighetsmedisin

Bergensklinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for deler av utdanningsløpet i legespesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin, og har fem overleger som er godkjente spesialister i faget.

Legegruppen i Bergensklinikken har totalt 12 legestillinger hvorav 7 er LIS-stilling. I tillegg en deltidstilknyttet psykiater. Legegruppen er organisert innen Enhet for rusmedisinsk kompetanse og ledes av sjeflege som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Vi har 2-sjiktet vaktordning.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til leder av Enhet for rusmedisinsk kompetanse, sjefslege Eva Skudal, tlf.: 488 87 008
eller fagdirektør Kari Lossius, Eva Skudaltlf.: 915 58 845.

Søknadsfrist 26. juni 2018.

Les mer her

 

 


Ønsker du å sende inn en åpen søknad, send den til:

Bergensklinikken
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

eller til post@bergensklinikkene.no

 


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer