Ledige stillinger

Bergensklinikken er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlings- kunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling.

Bergensklinikken driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken
og i Bergen sentrum. Videre driver vi kompetansesenteret KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet.

Bergensklinikken tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgn- og dagbehandling samt ambulante tjenester og eget behandlingstilbud til unge.

 


 

Psykologspesialist / psykolog

2 x Faste 100 % stillinger tilknyttet døgnbehandling. Teamets hovedoppgaver er å inneha pasient- og behandlingsansvar for inneliggende pasienter. Stiftelsen Bergensklinikkene jobber etter kontinuitetsprinsippet og ved behov følges pasientene videre opp poliklinisk.

Arbeidsoppgavene består blant annet av utredning, individual- og gruppeterapi, samt involvering av familie og pårørende.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teamlederne Mai-Elin Hagenes 55 90 88 16 eller
Åse Skåra Lie 55 90 88 56.

Les mer her


 

Ønsker du å sende inn en åpen søknad, send den til:

Bergensklinikken
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

eller til post@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer