Ledige stillinger

Bergensklinikken er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlings- kunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling.

Bergensklinikken driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken
og i Bergen sentrum. Videre driver vi kompetansesenteret KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet.

Bergensklinikken tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgn- og dagbehandling samt ambulante tjenester og eget behandlingstilbud til unge.


Ønsker du å sende inn en åpen søknad, send den til:

Bergensklinikken
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

eller til post@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer