Ledige stillinger

Bergensklinikken er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlings- kunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling.

Bergensklinikken driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken
og i Bergen sentrum. Videre driver vi kompetansesenteret KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet.

Bergensklinikken tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgn- og dagbehandling samt ambulante tjenester og eget behandlingstilbud til unge.

 


Psykologspesialist på Hjellestad

Fast 100 % stilling som tilknyttet team Hjellestad

Teamets hovedoppgaver er å inneha pasient- og behandlingsansvar for inneliggende- og dag-pasienter. Stiftelsen Bergensklinikkene jobber etter kontinuitetsprinsippet og ved behov følges pasientene videre opp poliklinisk. Arbeidsoppgavene består blant annet av utredning, individual- og gruppeterapi, samt involvering av familie og pårørende.

Stiftelsen Bergensklinikkene har i behandling spesiell fokus på metodene MI, MBT og CBT. Det legges til rette for fordypning i spesielle områder etter interesse.

Kvalifikasjonskrav: Psykologspesialist

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teamlederne Mai-Elin Hagenes eller Åse Skåra Lie, tlf.: 55 90 88 18 / 55 90 88 45.

Send søknad og CV til post@bergensklinikkene.no

Søknadsfrist 26.10.2018


 

 

Ønsker du å sende inn en åpen søknad, send den til:

Bergensklinikken
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

eller til post@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer