Ledige stillinger

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. 

Bergensklinikken AS (datterselskap under stiftelsen Bergensklinikkene) driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken
og i Bergen sentrum.

Bergensklinikken AS tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgnbehandling og ambulante tjenester.

Kompetansesenteret KoRus vest Bergen AS (også et datterselskap under stiftelsen Bergensklinikkene) drives på oppdrag for Helsedirektoratet.


Psykolog/Psykologspesialist tilknyttet Klokkarvik i Sund

Bergensklinikken AS er et ideelt AS under Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er inne i en spennende omstillingsfase der felles innsats for tverrfaglig samarbeid, enhetlig kultur og faglig forankret behandlingsaktivitet er viktige satsingsområder. Nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for rusbehandling er viktige føringer for vårt behandlingstilbud.

Psykologen har pasient- og behandlingsansvar for inneliggende pasienter. Arbeidsoppgavene består blant annet av utredning, individual- og gruppeterapi, samt involvering av familie og pårørende. I behandlingen vektlegges motiverende intervju, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv atferdsterapi. Psykologen inngår i tverrfaglig team.

Det legges til rette for fordypning i spesielle områder etter interesse.
Våre døgnpasienter får behandling på lokasjoner i Sandviken og i Klokkarvik i Sund.
Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår og faglige utviklingsmuligheter.

Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Mai-Elin Hagenes tlf. 911 48 461 eller avdelingssjef Camilla B Methlie tlf. 488 87 009

Søknad med oversikt over utdanning og praksis (CV) sendes fortrinnsvis elektronisk til post@bergensklinikkene.no evt med vanlig post til:
Stiftelsen Bergensklinikkene, Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen

Søknadsfrist 28. juni 2019


Avdelingssjef poliklinikken

Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS?

Bergensklinikken AS er et ideelt AS under Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er inne i en spennende omstillingsfase der felles innsats for tverrfaglig samarbeid, enhetlig kultur og faglig forankret behandlingsaktivitet er viktige satsingsområder. Nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for rusbehandling er viktige føringer for vårt behandlingstilbud.

Vi søker en dyktig leder som ønsker å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø.

Poliklinikken består av ca 30 medarbeidere. Dine nærmeste kollegaer vil være psykologer og andre behandlere som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.

Bergensklinikken AS er inne i en strategisk endringsperiode og samler all sin polikliniske virksomhet sentralt i Bergen. Klinikken tilbyr behandling til mennesker med ulike former for rusmiddelavhengighet. Vi behandler også spillavhengighet.

Vi søker en trygg og samlende leder som kan bygge og utvikle poliklinikken sammen med våre høyt kvalifiserte medarbeidere. Avdelingssjef vil samarbeide tett med døgnklinikken, kvalitets- og utviklingsavdelingen og kompetansesenteret vårt. Stillingen er nyopprettet, rapporterer til daglig leder i Bergensklinikken AS og inngår i klinikkens ledergruppe.

Vi ser etter en leder som er utdannet psykolog eller lege. Gode lederegenskaper, evne til å motivere og engasjere, og interesse for operasjonell drift og virksomhetsstyring er viktige egenskaper. Kunnskap og erfaring fra behandling av ruslidelser og psykisk helsevern vil vektlegges.

Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår og faglige utviklingsmuligheter.

Kontaktpersoner:
Daglig leder i Bergensklinikken AS, Eystein Hauge, tel 952 61 271
Fungerende avdelingssjef i poliklinikken Arvid Skutle, tel 915 58 844


Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/psykiater

Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS?

Bergensklinikken AS er et ideelt AS under Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er inne i en spennende omstillingsfase der felles innsats for tverrfaglig samarbeid, enhetlig kultur og faglig forankret behandlingsaktivitet er viktige satsingsområder. Nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for rusbehandling er viktige føringer for vårt behandlingstilbud.

Vi søker overleger som ønsker å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø.

Dine oppgaver vil være å ivareta den kliniske daglige driften med pasientbehandling, delta i relevante fagfora, veilede LIS og bidra til faglig utvikling, for eksempel i form av kliniske forskningsprosjekter.
Du må også kunne bidra i internundervisning, evt også med undervisning eksternt, eksempelvis på medisinstudiet ved UiB.

Dine nærmeste kollegaer vil være fire overleger og seks LIS, som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.

Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår og faglige utviklingsmuligheter.

Kontaktpersoner:
Avdelingssjef døgnbehandling, Camilla Methlie
Daglig leder i Bergensklinikken AS, Eystein Hauge, tel 952 61 271


Psykolog/Psykologspesialist/sertifisert MBT-terapeut

Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS?

Bergensklinikken AS er et ideelt AS under Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er inne i en spennende omstillingsfase der felles innsats for tverrfaglig samarbeid, enhetlig kultur og faglig forankret behandlingsaktivitet er viktige satsingsområder. Nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for rusbehandling er viktige føringer for vårt behandlingstilbud.

Vi vil ansette psykolog/terapeut som har kompetanse innen mentaliseringsbasert terapi og som ønsker å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø. Våre fagmiljø er spisset mot metodene MBT, CBT og MI, og vi har et etablert MBT-team som tilbyr kombinasjonsbehandling. Vår nye psykolog/MBT-terapeut vil inngå i MBT team med psykologer, MBT terapeuter og sosionomer.

Du liker å jobbe med personlighetsproblematikk og ruslidelser. Det er viktig for deg å reflektere over egen praksis, og du liker godt å jobbe i team. Dine oppgaver vil være å ivareta den kliniske daglige driften med mentaliseringsbasert pasientbehandling, delta i relevante fagfora, og bidra til faglig utvikling.

Dine nærmeste kollegaer vil være psykologer og behandlere som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.

Vår nye poliklinikk er etablert i Kanalveien, sentralt i Bergen. Våre døgnpasienter får i nærmeste fremtid behandling på lokasjoner i Sandviken og i Klokkarvik i Sund, inntil hele døgnvirksomheten er samlet under ett tak i et nytt bygg.

Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår og faglige utviklingsmuligheter.

Kontaktpersoner:

Fungerende avdelingssjef i poliklinikken Arvid Skutle, tel 915 58 844
Teamleder for MBT-teamet Katharina Morken, tel 948 07 984


Spesialrådgiver/Psykologspesialist ved Korus Bergen AS

Fast 100% stilling. Arbeidsfeltet ved kompetansesenteret spenner fra folkehelsearbeid innen rusfeltet til rusforebygging, tidlig intervensjon og kompetanse i rusbehandling. Stillingen vil ha spesielt fokus på arbeid innen praksisnær forskning og behandling i rusfeltet.

Aktuelle oppgaver:

 • Implementere strategier, metoder og tiltak i kommuner og tverrfaglig spesialisert
  behandling
 • Fremskaffe og formidle ny kunnskap på arbeidsfeltet
 • Tilrettelegge og lede ulike nettverk
 • Undervise og veilede
 • Koordinere/drifte utviklingsarbeid
 • Delta i praksisnær forskning

Den som blir ansatt vil få faglig oppfølging og gode muligheter til egen faglig utvikling. Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller gjennom oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus Bergen sin samlede oppgaveportefølje utføres. Stillingen innebærer reiseaktivitet.

Utdanningskrav:

 • Vi søker etter kandidater med relevant utdanning innenfor helse-/sosialfaglige fagområder på mastergrads-/hovedfagsnivå eller mer.
 • Ønskede kvalifikasjoner:
 • Klinisk erfaring fra kommune / spesialisthelsetjeneste
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra fagutviklingsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Oversikt over, og kunnskap om, fagfeltet / kommune og spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert, god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel
 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling
 • Personlig egnethet
 • Relevant kompetanse og erfaring vektlegges
 • For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Solveig Storbækken tlf 91664063

Les mer om Korus Vest Bergen

Søknadsfrist 14. 03. 2019


Ønsker du å sende inn en åpen søknad, send den til:

Bergensklinikken
Vestre Torggate 11
5015 Bergen

eller til post@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer