Kontaktinformasjon

Stiftelsen Bergensklinikkene, Adm. direktør/Administrasjon, Økonomi, Personal

Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen

Telefon: 55 90 86 00   FAX: 55 90 86 10

vt

 

Stiftelsen Bergensklinikkene, Avd. klinisk virksomhet, Hjellestad

Flyen 30, 5259 Hjellestad

Telefon: 55 90 88 00   FAX: 55 90 88 10

hk

 

Stiftelsen Bergensklinikkene, Avd. klinisk virksomhet, Skuteviken

Nye Sandviksvei 84, 5032 Bergen

Telefon: 55 90 87 00   FAX: 55 90 87 85

sk

 

Kompetansesenteravd. / KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene 

Vestre Torggt. 11, 5015 Bergen

Telefon: 55 90 86 00   FAX: 55 90 86 10

 

E-post til Stiftelsen Bergensklinikkene:  bergensklinikkene@bergensklinikkene.no

Henvendelse om kurs/seminarer:  kurs@bergensklinikkene.no

Forløpskoordinator: 915 24 711

Den enkelte medarbeider i Stiftelsen Bergensklinikkene kan nåes via e-post dersom du kjenner navnet på vedkommende og setter opp e-post adressen som følger ved å sette inn aktuelle navn: fornavn.mellomnavn.etternavn@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Ledige stillinger 

Internkontroll

Brosjyrer