Kontaktinformasjon

Stiftelsen Bergensklinikkene

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55 90 86 00   FAX: 55 90 86 10

Kompetansesenter/ KoRus Vest Bergen AS

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55 90 86 00   FAX: 55 90 86 10

E-post til Stiftelsen Bergensklinikkene:  bergensklinikkene@bergensklinikkene.no

Henvendelse om kurs/seminarer:  kurs@bergensklinikkene.no

Forløpskoordinator: 915 24 711

Den enkelte medarbeider i Stiftelsen Bergensklinikkene kan nåes via e-post dersom du kjenner navnet på vedkommende og setter opp e-post adressen som følger ved å sette inn aktuelle navn: fornavn.mellomnavn.etternavn@bergensklinikkene.no


Les også

Styret

Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Ledige stillinger 

Internkontroll

Brosjyrer