Fagpersonell

Hos oss i Stiftelsen Bergensklinikkene møter du brede fagmiljøer sammensatt  av mennesker med ulike bakgrunner, både i klinikkene våre og i kompetansesenteret vårt KoRus Bergen.

Fellesnevneren er at alle stiftelsens 330 medarbeidere ønsker å jobbe med og blant mennesker for mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet.

På klinikkene våre møter du:

 • Leger
 • Psykologer
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Barnevernspedagoger
 • Pedagoger
 • Sosionomer
 • Treningsterapeuter
 • Musikkterapeuter
 • Miljøarbeidere
 • Samfunnsvitere
 • Forskere
 • Administrasjonsarbeidere
 • Service personell
 • Teknisk personell
 • Økonomer

 

Ønsker du å jobbe hos oss? Sjekk ledige stillinger her.


Les også

Om oss

Styret

Samarbeidspartnere

Ledige stillinger 

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer