Brukerutvalget

Oversikt over brukerutvalget ved Bergensklinikken pr april 2017:

Navn Organisasjon E-post:
Alice Stensland

 

LarNett Bergen

Tlf: 98 34 18 05

alice@larnett.no
Endre Storøy

 

 

LISA gruppen

Human Etisk Forbund

Tlf: 41 14 17 42

storoyendre@gmail.com
Erling Dolve

 

Bjørgvin Kamerat klubb

Tlf: 41 32 01 59

erlingdolve@hotmail.com
Herman August Steffensen LarNett Bergen herman@larnett.no
Inga-Alice Næss Blaha

 

LMS – Norge

Tlf: 48 28 28 50 / 95 29 95 64

93 03 19 13

lms.avd.bergen@gmail.com

ingalice@online.no

Tor Blaha

 

Trappen Motiveringssenter

Tlf: 95 23 23 39

blaha@online.no
Kim Jørgen Arnetvedt FHN – Bergen kimfhnbergen@gmail.com
Ole Jørgen Lygren

 

ProLar

Tlf: 46 85 84 59

olejorgen62@outlook.com
Silje-Angelica Nævdal

 

Organisasjonen BAR

(Barn av rusavhengige)

ziggi_1992@online.no
Sissel Thunestvedt

 

Personlig representant AA

Tlf: 48 18 12 54

sis-thu@online.no