Brukerutvalg

Brukerutvalget er et viktig bindeledd mellom Bergensklinikken og pasienter, brukere og pårørende. Utvalget består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

Brukerutvalget i Bergensklinikken ble etablert som organ for direktøren.

Utvalget består av:

Navn:                                              Organisasjon:                                             E-post:

Alice Stensland                                 LAR-Nett Norge                                               alice@larnett.no

Endre Storøy                                     Lisa gruppen                                                     storoyendre1@gmail.com

Erling Dolve                                      Bjørgvin kameratene                                       erlingdolve@hotmail.com

Herman Steffensen                         LAR-Nett Norge                                                herman@larnett.no

Inga-Alice Næss Blaha                   LMS                                                                      ingalice@online.no

Ole Jørgen Lygren                          proLAR                                                                 olejorgen62@outlook.com

Ove Ytredal                                       Lisa gruppen                                                      ovey@hotmail.no

Silje-Angelica  Nævdal                   BAR                                                                       ziggi_1992@hotmail.com

Sissel Thunestvedt                                                                                                         sis-thu@online.no

Tor Blaha                                         Trappen motiveringssenter                              blaha@online.no

Kim-Jørgen Arnetvedt                  FHN                                                                       epost kommer  

Sindre Remme Strand                  proLAR                                                                  epost kommer