Litteratur

Manger av våre gode medarbeidere er forfattere og medforfattere til viktige bøker.

Tittel: Psykiske lidelser

psykiske lidelser2Boken gir en oppdatert kunnskapsbasis til forskere og helsearbeidere på temaet psykiske lidelser og hva dette innebærer, samt en veiviser for behandling.

Kari Lossius har bidratt med kapittel 4, om rusmiddelavhengighet.

Boken er relevant for studenter, forskere og helsearbeidere, men kan også være til hjelp for den som strever med psykiske plager. Den gir en forståelse for hva symptomene innebærer og hvordan man best kan få hjelp for disse problemene.

Boken kan kjøpes her: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Generell-psykologi/Psykiske-lidelser