Referat og presentasjoner av European Summer Drugs School, Lisboa 2016

av Espen Aas

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA, er et byrå i EU lokalisert i Lisboa, Portugal. Det ble etablert i 1993 og skal være et referansepunkt i forhold til narkotikabruk, narkotikaavhengighet og helsekomplikasjoner relatert til dette, inkludert hepatitt, HIV / AIDS og tuberkulose.


1 – Introduksjon til EMCDDA

Tema 1: Reitox network and international Cooperation
Foreleser: Cécile Martel, EMCDDA, EMCDDA Director, Alexis Goosdeel

EMCDDA samarbeider med 4 institusjoner innenfor EU:

Europa Kommisjonen, Europa Parlamentet, Europa Rådet og Europa Action Services og 3 byråer: EUROPOL, Europa Medisin Agency, EUROJUST

Tema 2: The global drug control system: what is the UNGASS process and what to expect from it?
Foreleser: Werner Sipp, President, International Narcotics Control Board
Facilitator: Danilo Ballotta, EMCDDA


2 – The production and geopolitics of drugs

Foreleser: Laurent Laniel, EMCDDA

 • En historisk gjennomgang av produksjon, transport ruter og bruk av narkotika
 • Opiumskrigene, etableringen av det gyllene triangel, etterretningsorganisasjoners bidrag i narkotika produksjon, Golden Tresents utvikling fra 1970 tallet, transport ruter til Europa, Cannabis fra RIF (Marokko), Kokain fra Sør Amerika, produksjon av syntetiske stoffer og kaptogen fra Libanon
 • Link til Laurent Laniels presentasjon

Tema: Drug markets in Europe
Foreleser: Andrew Cunningham, EMCDDA

 • Forelesning med som tar utgangspunkt i “EU Drug Marked Report”
 • Hvordan produsere heroin, amfetamin
 • Andrew Cunningham s presentasjon                    
 • Link EU Drug Makedt Raport 2  :  http://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/2016/online/ramifications/link-to-terrorism-and-criminal-activity

Tema: What is different with ‘new drugs’? Klinisk perspektiv på “Club Drugs”
Foreleser: Owen Bowden-Jones, Imperial College, London

 • NEPTUNE har blitt utviklet for å forbedre klinisk praksis i forhold til skade som følge av bruk av “Club Drugs” og nye psykoaktive stoffer.
 • NEPTUNE er rettet mot klinikere som arbeider i 1 og 2 linjen, inkludert legemiddelbehandling, TSB, recovery, akuttmottak, seksuelle helsetjenester, primærhelsetjenesten og psykisk helsevern.
 • Prosjektet er en respons på dagens manglende kunnskap for den kliniske behandlingen av denne type avhengighet, ved å foreta en systematisk gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur for å produsere en helhetlig og kunnskapsbaserte referansedokument.
 • Fase to av prosjektet NEPTUNE (NEPTUNE II) har forenklet veiledning dokumenteter for nettbasert opplæring, samt kliniske verktøy.
 • NEPTUNE er finansiert av Health Foundation, en uavhengig organisasjon som jobber for å forbedre kvaliteten på helsevesenet i Storbritannia.
 • Link til Neptun her: http://neptune-clinical-guidance.co.uk/

3 – Patterns and trends of drug use in Europe

Foreleser: João Matias, EMCDDA

 

Tema: Wastewater analysis
Foreleser: Liesbeth Vandam, EMCDDA

Tema: Drug-related harms: mortality and infectious diseases
Foreleser: Isabelle Giraudon and Lucas Wiessing, EMCDDA

Visit to Mouraria harm reduction center – Calçada de Santo André 79 Lisbon http://www.gatportugal.org/projetos/inmouraria_1


4 – Harm reduction in Europe — perspectives from the North and the South

Foreleser: Xavier Majo, Public Health Agency of Catalonia

 • “In Spain we can work out that between 20.000 and 25.000 young Spaniards have died of overdose and more than 100.000 have become infected by HIV and many more by Hepatitis C because of injecting drug use” – De la Fuente et al. 2006
 • Link til presentasjon

 

Tema: Harm Reduction, Norwegian Perspectives.
Foreleser: Randi Ervik, VID Specialized University in Oslo

 • Et kritisk blikk på den norske tilnærmingen til brukere av rusmidler og kriminaliseringen av rusmiddelavhengige. «One of the most dangerous ways of drug use is the political one». Nils Christie (1926 –2015), Kriminolog
 • Link til presentasjon

 

Foreleser: Dagmar Hedrich, EMCDDA

 • Om skadereduksjon og om programmer og politikk som søker å redusere helse-, sosial- og økonomiske skadene av narkotikabruk for enkeltpersoner, lokalsamfunn og samfunnet generelt
 • Link til presentasjon

Tema: Drug treatment in Europe (in the community and in prison)
Foreleser: Alessandro Pirona and Linda Montanari, EMCDDA

Visit to methadone mobile unit.

 • Mobil metadon enhet som hjelper brukere uten struktur og organisert liv og med risiko adferd
 • Methadone mobile unit

5 – Prevention of legal and illegal substances: differences, commonalities and lessons learnt

Foreleser: Gregor Burkhart, EMCDDA

 • Ser på effekten av kriminalisering og legalisering
 • Adferdens betydning for våre handlinger. Hva som driver oss, identifisering og normbegrepet
 • Evidensbasert forskning
 • Drop Out i skolen
 • Link til presentasjon

Tema: Drugs in Europe 2016: a review of the latest trends and Developments
Foreleser: Jane Mounteney, EMCDDA


6 – Drug policies: concepts, issues and analysis

Foreleser:  Catherine Moury, Universidade Nova de Lisboa

Hovedforeleser: Keith Humphreys, Stanford School of Medicine, USA
Tema: Choose your Drug problem

Tema:  The position of the EU on drug policy in the international control system
Foreleser: Danilo Ballotta, EMCDDA, Antonio Llevana Rodriguez, European External Action Service, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos


7 – Drug laws and the cost of drug policy

Foreleser: Brendan Hughes and Cláudia Costa Storti, EMCDDA
Gjesteforeleser: Freya Vander Laenen, University of Ghent

Criminal Investigation at Polícia Judiciária, Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, Artur Vaz


8 – Monitoring supply reduction and drug enforcement activity

Foreleser: Nicola Singleton, EMCDDA

 • Tiltak for å redusere narkotika tilgjengelighet:
 • Gi en bred oversikt over omfanget av aktiviteter som kan bidra til tilbudsreduksjon av narkotika
 • Forstå hvordan rettshåndhevelse bidrar til reduksjon av medikament innførsel og noen av de operative utfordringer.
 • Beskrive omfanget av tiltak som brukes for å overvåke innførsel av narkotika
 • Link til presentasjon

 

Tema: Maritime Analysis and Operations Centre–Narcotics (MAOC-N)
Foreleser:  José Ferreira

 • Overvåking og rettshåndhevelse av maritim smugling, ved den iberiske halvøy, for EU
 • Solidarisk fordeling av resurser, og bruk av militære resurser som opererer i Atlanteren
 • Link til hjemmesiden: http://maoc.eu/

Visit to the Portuguese Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction


9 – From evidence to decision-making

Foreleser: Marica Ferri and Alessandra Bo, EMCDDA

 • Marica følge den røde tråen fra evidens til internasjonal enighet i sin presentasjon: EVIDENCE based policy, UNGASS, DRUGS strategy, National strategies, National laws, Prevention programs, Treatment services og om The Cochrane Collaboration
 • Alessandra presenterer de vanskelige overgangene: Mind the gap! Research-Practice gap, Science-Practice gap, Knowledge-Practice gap, Academic-Management gap
 • Link til presentasjonen
 • Presentasjon: Alessandr Bo
 • Presentasjon: Ferri Griffiths

 

Tema: Open debate: scientific communication and policy decisions

Foreleser: João Goulão – Portuguese National Drug Coordinator, Robert West – Editor-in-Chief, Addiction Journal

 • Robert West hadde en kort presentasjon av boken sin, før debatten:
 • This is a practical guide to designing and evaluating behaviour change interventions and policies. It is based on the Behaviour Change Wheel, a synthesis of 19 behaviour change frameworks that draw on a wide range of disciplines and approaches. The guide is for policy makers, practitioners, intervention designers and researchers and introduces a systematic, theory-based method, key concepts and practical tasks.
 • João Goulão presenterte kort bakgrunnen for av kriminaliseringen i Portugal. Nellikrevolusjonen var en tilnærmet blodløs militær ledet revolusjon i 1974 i Portugal.
 • De militære styrkene som returnerte fra koloniene Angola og Mosambik, hadde store rusproblemer. Cannabis ble brukt i store deler av befolkningen og 1% av portugiserne ( ca 100.000) injiserte heroin. Arbeide med av kriminaliseringen startet i 1998 og ble impimentert i 2001.
 • 4 store utfordringer fremover: NPS, Re integrering, Økonomiske og en aldrende populasjon. Dette i et portugisisk samfunn som João Goulão beskriver som mindre solidarisk.
 • Link til Robert Wests presentasjon     
 • Presentasjon: João Goulãos