Recovery fagkonferanse 2018

Bergensklinikken ønsker velkommen til

Recovery fagkonferansen 2018: Rus og psykisk helse

  • Recovery er brukernes grep om egen bedringsprosess
  • Recovery påvirker tjenesteutviklingen
  • Tjenestenes innretning og forståelse av Recovery har stor betydning for hvorvidt de er Recovery fremmende eller hemmende

I år holdes konferansen i Oslo på Scandic Hotell St. Olavs plass.

Arild Knutsen, leder Foreningen human narkotikapolitikk,
forteller hvorfor du må få med deg Recovery 2018:

 

Leder for Nasjonalt kompetansesenter ROP, Lars Lien, forteller om sitt bidrag til 
Recovery fagkonferanse:

 

Torhild Kielland om Recovery 2018:

 

 

Klinikksjef Eva Karin Løvaas forteller hvorfor denne konferansen er så viktig:

 

Avdelingsleder på avdeling Ung, Andreas Heldal, om Recovery:

«Alle skal få lov å føle at de har en verdi i samfunnet.»
Fagdirektør Kari Lossius om Recovery 2018:

 

Dato: 18. – 19. april 2018

Pris:
Kr. 3000,- for begge dagene
Kr. 1500,- for en dag
Kr. 750,- for studenter og brukerrepresentanter per dag

PS! Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs.

Overnatting dekkes ikke. Har du spørsmål ta kontakt på kurs@bergensklinikkene.no

 

Se program og les om foredragsholdere her

Påmelding

 


Vi anbefaler boken «Et bedre liv»: Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.

 

 

Se også:

Napha.no

→ Rop.no

→ Erfaringskompetanse.no

Rus.no