Recovery fagkonferanse 2018

Rus og psykisk helse

  • Recovery er brukernes grep om egen bedringsprosess
  • Recovery påvirker tjenesteutviklingen
  • Tjenestenes innretning og forståelse av Recovery har stor betydning for hvorvidt de er Recovery fremmende eller hemmende

I år ble konferansen holdt i Oslo.

Arild Knutsen, leder Foreningen human narkotikapolitikk,
om Recovery 2018:

 

Leder for Nasjonalt kompetansesenter ROP, Lars Lien, forteller om sitt bidrag til 
Recovery fagkonferanse:

 

Torhild Kielland om Recovery 2018:

 

Sverre Eika om rusreform på stortingshøring:

 

Klinikksjef Eva Karin Løvaas forteller hvorfor denne konferansen er så viktig:

 

Avdelingsleder på avdeling Ung, Andreas Heldal, om Recovery:

«Alle skal få lov å føle at de har en verdi i samfunnet.»
Fagdirektør Kari Lossius om Recovery 2018:

 

PS! Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs.

 

Se program og les om foredragsholdere her

 


Vi anbefaler boken «Et bedre liv»: Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.

 

 

Se også:

Napha.no

→ Rop.no

→ Erfaringskompetanse.no

Rus.no