Kurs

Her finner du oversikt over Bergensklinikkens kurs.

Gå inn på KoRusbergen.no for oppdatert kursinformasjon.


Kommende kurs og konferanser i 2018:

 

April:
Fysisk trening som terapi – teoretisk og praktisk opplæringskurs

Dato: 25. – 26. april
Sted: Flyen 30, Hjellestad
Pris: Kr. 1 000,- (inkl. kaffe/lunsj)

Kurset vil være sammensatt av teori og praksis, for at deltakerne skal få kjenne på kroppen de emnene vi tar opp i teorien. All aktivitet vil legges opp slik at alle uansett forutsetninger kan delta.

Påmelding her
Trening som terapi april 2018

 


Mai
Miljøterapi

Dato: 24. – 25. mai
Sted: Grand Hotel Terminus
Pris: kr 1 800,- inkl. lunsj

Hvordan utøve profesjonell miljøterapi til rusmiddelavhengige pasienter gjennom å hente basiskunnskap fra bl.a. MBT, kjønnsperspektiv, treningsterapi og behandling av unge, og skape en synergieffekt inn i det miljøterapeutiske arbeidet.

Last ned plakat her
Program Miljøterapi

Påmelding her

 


Juni
Seminar for pårørende Vår

Dato: 7. – 8. juni
Sted: Bergen
Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe)

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Påmelding her

 


August
RØST brukerkonferanse

Dato: 30. august
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen
Kl: 09.00 – 15.30
Pris: kr 500,- for fagpersoner, gratis for brukerrepresentanter

Vi bygger videre på suksessene med RØST 2016 og RØST 2017 og setter oss selvsagt som mål å strekke oss enda litt lenger. Nye personer er kommet til og vi har spennende agenda på planen! Velkommen til årets brukerkonferanse RØST!
PS! Det blir fort fullt, så meld deg på så snart som mulig – vi har hatt ventelister hvert år!

Last ned RØST 2018 plakat her
Påmelding

 

Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 30. – 31. august
Sted: Bergensklinikken, Vestre Torggate 11
Pris: Kr. 600,- (inkl. lunsj/kaffe)

Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Påmelding her

 


November
Pårørendekonferanse

Dato: 8. november
Sted:  Grand Hotel Terminus, Bergen
Kl: 09.00 – 16.00
Pris: 600,-

Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk. Å være pårørende til mennesker som har problematisk bruk av rusmidler kan gi mange utfordringer. Det vil variere hvilke belastninger og utfordringer som gjør seg gjeldene og hvilke behov man har for hjelp eller støtte. Konferansen vil sette fokus på ulike områder innen det å være pårørende og avslutte med hvilke tilbud som fins.

Program
Påmelding

 

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Høst

Dato: 15. – 16. november
Sted: Bergen
Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe)

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Påmelding her

 

Fordypningskurs i Motiverende samtale

Dato: 22. – 23. november 2018 + 16. januar 2019
Sted: Bergensklinikken, Vestre Torggate 11
Pris: Kr. 1 800,- (inkl. lunsj/kaffe)

Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Bergensklinikken mellom dag 2 og 3. Merk at tredje kursdag er 16. januar 2019.

Påmelding her

 


2019

 

Nasjonal Kjønnskonferanse 2019 – Idealer og realiteter

Dato: 28. – 29. mars 2019
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen
Pris: Kr. 3 500,- inkl. lunsj, kr. 3 980,- inkl. middag, overnatting kommer i tillegg på kr 950,-

Vi lever i et samfunn som er mer likestilt enn noen sinne, med fokus på individuelle rettigheter og tilbud som ikke er betinget av kjønn, klasse og etnisitet. Burde kvinner og menn da kunne behandles likt og sammen, eller sone sammen, med samme program og tilnærming?

Vi ønsker å sette fokus på på hvilket arbeid som er gjort i kjønnsspesifikk behandling, og hva som fungerer. I tillegg vil vi se nærmere på utfordringen for de pasienter som ikke identifiserer seg som han eller henne.

Les mer om Kjønnskonferansen her
→ Påmelding for eksterne
Påmelding for ansatte i Bergensklinikken

 

 


→ Se arrangementer på Facebook

→ KoRusbergen.no