Kurs

Gå inn på KoRusbergen.no for oppdatert kursinformasjon.


Kommende kurs og konferanser i 2017:


August:

30. august: RØST brukerkonferanse
Stiftelsen Bergensklinikkene, Haukeland Universitetssykehus – Avdeling for rusmedisin og Bergen kommune – Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering inviterer til årets brukerkonferanse: RØST. Detaljert program kommer senere.

Pris: for brukere er konferansen gratis, for fagfolk kr. 500,-

→ Invitasjon til RØST brukerkonferanse 2017
→ Påmelding


September:

6. – 7. september: Fysisk trening som terapi – teoretisk og praktisk opplæringskurs
Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og legens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess.

Pris kr 1000,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her

14. – 15. september: Motiverende samtale: Innføringskurs
Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Pris kr 600,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her


Oktober:

5. – 6. oktober: Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier.

Pris kr 1800,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her

11. – 12. oktober: Gruppeterapi kurs
Innføring i gruppebehandling, her under hvordan etablere og igangsette ulike grupper. Det vil bli gitt en gjennomgang av psykoedukative grupper og dynamiske grupper, videre beskrivelser av ulike gruppefaser, komponering av grupper, bruk av co- terapeut m.m.

Pris kr 1000,-

→ Påmelding her

7. mars og 19. oktober: Regionale nettverkssamlinger i MI
Målsettingen med nettverket er å tilby deltakerne å vedlikeholde og videreutvikle allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen Motiverende samtale.

Gratis deltakelse, begrenset antall plasser.

→ Påmelding her


November:

16. – 17. november: Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige
Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj og kaffe.

→ Påmelding her

22. november: Pengespill
Pengespill er tilgjengelig som aldri før, og er for de fleste pengespillerne bare et tastetrykk unna. Gjeldsbyrden for pengespillavhengige er ofte stor, noe som i stor grad rammer hele familien. Forskning har vist at pengespillgruppen er endret sammenlignet med tidligere, med tydeligere innslag av angst, depresjon, selvmordsfare og skadelig bruk av alkohol.

Pris kr 600,- inkludert lunsj.

→ Pengespill ute av kontroll
→ Påmelding her

22. – 23. november: Motiverende samtale, fordypning trinn 2
Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.

Pris kr 900,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her


Desember:

8. desember: Rusfaglig forum
Åpent for alle i rusfeltet; personer som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer lokalt eller regionalt og de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Pris kr 800,-

→ Påmelding her


→ Se arrangementer på Facebook

→ KoRusbergen.no