Kurs

Her finner du oversikt over Bergensklinikkens kurs.

Gå inn på KoRusbergen.no for oppdatert kursinformasjon.


Kommende kurs og konferanser i 2018:

 

Mars

Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 1.-2. mars
Sted: Bergen
Pris: kr. 600,- (inkl. lunsj/kaffe)

Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Påmelding her

 

Migrasjon, rus og psykisk helse

Dato: 15.-16 mars 2018
Sted: Bergen
Pris:  Kr. 600,-

Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet.

Vi inviterer til kurs som retter fokus mot rusarbeid med etniske minoriteter og mot sosiale, psykologiske og kulturelle fenomener som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper.

Brosjyre
Påmelding her

 


April:
Recovery fagkonferanse i Oslo

Dato: 18.-19. april
Sted: Scandic St.Olavsplass – Oslo
Pris: kr. 3000,- for to dager, kr. 1500,- for en dag, kr. 750,- for studenter/brukerrepr. per dag

Fagkonferansen om Rus og psykisk helse holdes i år i Oslo på Scandic Hotell St. Olavs plass. Overnatting dekkes ikke. For spørsmål ta kontakt på kurs@bergensklinikkene.no

Les mer om program og foredragsholdere – Recovery 2018
Påmelding

 

Personlighetsvansker og ruslidelser

Dato: 19.-20. april
Sted: Bergen
Pris: Kr. 1 400,- (inkl. lunsj/kaffe)

Kursinnhold:

  • Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser & rusmiddelavhengighet
  • Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere
  • Diagnoser og diagnostisering
  • Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer
  • Anbefalte generelle behandlingsstrategier
  • Mentaliseringsbasert terapi
  • Dialektisk atferdsterapig
Påmelding her

 

Fysisk trening som terapi – teoretisk og praktisk opplæringskurs

Dato: 25.-26. april
Sted: Bergen
Pris: Kr. 1 000,- (inkl. kaffe/lunsj)

Kurset vil være sammensatt av teori og praksis, for at deltakerne skal få kjenne på kroppen de emnene vi tar opp i teorien. All aktivitet vil legges opp slik at alle uansett forutsetninger kan delta.

Påmelding her

 


Mai
Miljøterapi

Dato: 24.-25. mai
Sted: Bergen
Pris: kr 1 800,- inkl. lunsj

Hvordan utøve profesjonell miljøterapi til rusmiddelavhengige pasienter gjennom å hente basiskunnskap fra bl.a. MBT, kjønnsperspektiv, treningsterapi og behandling av unge, og skape en synergieffekt inn i det miljøterapeutiske arbeidet.

Påmelding her

 


Juni
Seminar for pårørende Vår

Dato: 7.-8. juni
Sted: Bergen
Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe)

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Påmelding her

 


August
Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 30.-31. august
Sted: Bergensklinikken, Vestre Torggate 11
Pris: Kr. 600,- (inkl. lunsj/kaffe)

Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Påmelding her

 


November
Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Høst

Dato: 15.-16. november
Sted: Bergen
Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe)

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Påmelding her

 

Fordypningskurs i Motiverende samtale

Dato: 22.-23. november 2018 + 16. januar 2019
Sted: Bergensklinikken, Vestre Torggate 11
Pris: Kr. 1 800,- (inkl. lunsj/kaffe)

Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Bergensklinikken mellom dag 2 og 3. Merk at tredje kursdag er 16. januar 2019.

Påmelding her

 

 


→ Se arrangementer på Facebook

→ KoRusbergen.no