Kurs

Her finner du oversikt over Bergensklinikkens kurs og konferanser.

Gå inn på KoRusbergen.no for oppdatert kursinformasjon.


Kommende kurs og konferanser i 2018:

 

August
RØST brukerkonferanse

Dato: 30. august
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen
Kl: 09.00 – 15.30
Pris: kr 500,- for fagpersoner, gratis for brukerrepresentanter

Vi bygger videre på suksessene med RØST 2016 og RØST 2017 og setter oss selvsagt som mål å strekke oss enda litt lenger. Nye personer er kommet til og vi har spennende agenda på planen! Velkommen til årets brukerkonferanse RØST!
PS! Det blir fort fullt, så meld deg på så snart som mulig – vi har hatt ventelister hvert år!

Last ned RØST 2018 plakat her
RØST Program 2018

Påmelding – FULLT!  

Ønsker du å stå på venteliste send e-post til kurs@bergensklinikkene.no

 

Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 30. – 31. august
Sted: Bergensklinikken, Vestre Torggate 11
Pris: Kr. 600,- (inkl. lunsj/kaffe)

Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Påmelding her – KURSET ER FULLT

September
Introduksjon og opplæring av BrukarPlan

Dato: 27. september
Sted: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde
Kl: 10.00 -15.00

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, KoRus vest Bergen og Stavanger Universitetssjukehus inviterer kommunar i Sogn og Fjordane til introduksjon og opplæring i kartleggingsverktøyet BrukarPlan. BrukarPlan er eit verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukarar av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstenester. Kontaktpersoner: psykologspesialist Erik Iversen tlf. 55 90 86 34 eller spesialkonsulent Kristian Hartveit tlf. 99 22 58 88

«Kartlegging ved bruk av BrukarPlan gjev over tid ei meir riktig vurdering av hjelpebehovet til brukarane, sånn at tiltaka vert meir treffsikre og brukarane får betre hjelp.»
– Bergen Kommune

Påmelding her
Last ned invitasjon til BrukarPlan her

 

Treningskontakt

Dato: 1.-2. september 2018
Sted: Bergensklinikken, Hjellestad, Flyen 30, 5259 Hjellestad
Kl: 09.00 -16.00
Pris: kr 300,- inkl. lunsj/kaffe

Bergensklinikken har en ordning med treningskontakter for mennesker med problematisk bruk av rusmidler. En treningskontakt er en støttekontakt som har særlig fokus på fysisk aktivitet i relasjonen med brukeren. Målet er å bidra til økt livskvalitet og bedret livsmestring for brukeren.

Ved spørsmål kontakt Thomas Dahl Orø; tdor@bergensklinikkene.no, tlf: 55 90 88 82 / 99 64 22 24.

Påmelding
Treningskontakt kurs sept 2018

 

Nettverkssamlinger om Ansvarlig alkoholhåndtering

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane Hordaland, og Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus Bergen) inviterer med dette kommunane i dei to fylka til nettverkssamling om ansvarleg alkoholhandtering. Tema på samlingane no i haust vil m.a. ha fokus på netthandel, samt  utfordringar knytt til festivalar, større arrangement og bruk av illegale rusmiddel.

Gjennom nettverket vil kommunane få høve til å utveksla erfaringar og få fagleg påfyll. Målgruppa er primært tilsette i kommunane som på ulikt vis kjem i kontakt med ulike alkoholpolitiske problemstillinger. Vi kjem tilbake med endeleg program seinare, men merk allereie no at frist for å melda seg på er 20. august.

Samlinga for kommunane i Hordaland blir på Grand Hotel Terminus i Bergen den 4. september 2018:
→ Meld deg på her
Program

Samlinga for kommunane i Sogn og Fjordane vil bli på Thon Hotel Jølster den 6. september 2018: 
→ Meld deg på her
Program

 


Oktober
alor nettverkssamling

Dato: 25.10
Sted: Grand Hotel Terminus i Bergen
Tid: 09.00 – 15.30
Pris: 750,-

Tema for dagen:

  • Spillavhengighet / «Gaming»
  • Den nødvendige samtalen

Endelig program med frist for påmelding kommer i september.

Påmelding
Les mer om alor her

 

Dataspill blant barn og unge

Dato: 31. oktober
Sted:  Grand Hotel Terminus, Bergen
Kl: 09.00 – 15.30
Pris: 650,-

Selv om videospill er en av de mest populære fritidsaktivitetene i verden, blir ofte forskning på dataspillets effekt på spillerne – både positive og negative, bagatellisert. – Dr. Mark Griffiths

Tema:

  • Fordeler og ulemper ved dataspill
  • Hva sier Ungdata om sammenhengen mellom mye dataspilling og psykiske helserelaterte plager, problematisk forhold til skolen og krangling med foreldre?
  • Hva er det med spill, og hvorfor velger så mange å tilbringe så mye tid med dem?
  • Dataspill et problem, og for hvem? Erfaringer fra møter med elever, lærere og foreldre
  • Hvordan forstå dataspillrelaterte problemer, og hvordan snakke med barn, ungdom og foresatte
Påmelding
Se program og les om foredragsholderne her

 


November
Pårørendekonferanse

Dato: 8. november
Sted:  Grand Hotel Terminus, Bergen
Kl: 09.00 – 16.00
Pris: 600,-

Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk. Å være pårørende til mennesker som har problematisk bruk av rusmidler kan gi mange utfordringer. Det vil variere hvilke belastninger og utfordringer som gjør seg gjeldene og hvilke behov man har for hjelp eller støtte. Konferansen vil sette fokus på ulike områder innen det å være pårørende og avslutte med hvilke tilbud som fins.

Program
Påmelding
Plakat pårørendekonferanse høsten 2018

 

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige – Høst

Dato: 15. – 16. november
Sted: Vestre torggate 11
Kl: 09.00 – 15.00
Pris: Gratis (inkl. lunsj/kaffe)

Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Påmelding her
→ Plakat pårørendeseminar 15-16 november 2018

 

Fordypningskurs i Motiverende samtale

Dato: 22. – 23. november 2018 + 16. januar 2019
Sted: Bergensklinikken, Vestre Torggate 11
Pris: Kr. 1 800,- (inkl. lunsj/kaffe)

Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Bergensklinikken mellom dag 2 og 3. Merk at tredje kursdag er 16. januar 2019.

Påmelding her

 


2019

 

Nasjonal Kjønnskonferanse 2019 – Idealer og realiteter

Dato: 28. – 29. mars 2019
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen
Pris: Kr. 3 500,- inkl. lunsj, kr. 3 980,- inkl. middag, overnatting kommer i tillegg på kr 950,-

Vi lever i et samfunn som er mer likestilt enn noen sinne, med fokus på individuelle rettigheter og tilbud som ikke er betinget av kjønn, klasse og etnisitet. Burde kvinner og menn da kunne behandles likt og sammen, eller sone sammen, med samme program og tilnærming?

Vi ønsker å sette fokus på på hvilket arbeid som er gjort i kjønnsspesifikk behandling, og hva som fungerer. I tillegg vil vi se nærmere på utfordringen for de pasienter som ikke identifiserer seg som han eller henne.

Les mer om Kjønnskonferansen her
→ Påmelding for eksterne
Påmelding for ansatte i Bergensklinikken

 

 


→ Se arrangementer på Facebook

→ KoRusbergen.no