Kurs

Gå inn på KoRusbergen.no for oppdatert kursinformasjon.


Kommende kurs og konferanser i 2017:

September

14. – 15. september: Motiverende samtale: Innføringskurs
Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Pris kr 600,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her


Oktober:

5. oktober: alor-nettverkssamling

Har du gjennom din jobb problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv? Jobber du med HMS, arbeidsliv og rus? Trenger du påfyll og inspirasjon? Alor står for ArbeidsLiv ORus. Nettverket er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger og håndteringen av utfordringer med rusbruk og arbeidsliv. Nettverket bygger på en delekultur, og å dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap. Påmeldingsfrist 20. september.

Pris kr 750,-

Påmelding her

11. – 12. oktober: Gruppeterapi kurs
Innføring i gruppebehandling, her under hvordan etablere og igangsette ulike grupper. Det vil bli gitt en gjennomgang av psykoedukative grupper og dynamiske grupper, videre beskrivelser av ulike gruppefaser, komponering av grupper, bruk av co- terapeut m.m.

Pris kr 1000,-

→ Påmelding her

7. mars og 19. oktober: Regionale nettverkssamlinger i MI
Målsettingen med nettverket er å tilby deltakerne å vedlikeholde og videreutvikle allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen Motiverende samtale.

Gratis deltakelse, begrenset antall plasser.

18. og 21. – 22. oktober: Brukerstyrt Treningskontakt kurs

Kurset gir kompetanse til å arbeide som brukerstyrt treningskontakt. Målet er at disse stillingene skal bidra til økt livskvalitet og bedret livsmestring for brukerne. Ved eventuelt oppdrag i kommunen vil dette lønnes som støttekontakt.

Kurset er gratis og holdes på Hjellestadklinikken.

→ Påmelding her
Plakat

28. – 29. oktober 2017: Musikkontakt kurs

Stiftelsen Bergensklinikkene og MOT-82 arrangerer 2-dagerskurs for deg som ønsker å jobbe som musikkontakt. En musikkontakt er en støttekontakt som har særlig fokus på musikk i relasjonen med brukeren. Målet er å bidra til økt livskvalitet og bedret livsmestring for brukeren.

Kurset er gratis, inkluderer lunsj og vil gjennomføres i Vestre Torggate 11 i Bergen sentrum.

→ Påmelding til hslr@bergensklinikkene.no
Plakat

 


November:

16. – 17. november: Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige
Hovedfokus vil være på hvilken måte rusmisbruket virker inn på den som er i nær relasjon til den rusmiddelavhengige. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj og kaffe.

→ Påmelding her

22. november: Pengespill
Pengespill er tilgjengelig som aldri før, og er for de fleste pengespillerne bare et tastetrykk unna. Gjeldsbyrden for pengespillavhengige er ofte stor, noe som i stor grad rammer hele familien. Forskning har vist at pengespillgruppen er endret sammenlignet med tidligere, med tydeligere innslag av angst, depresjon, selvmordsfare og skadelig bruk av alkohol.

Pris kr 600,- inkludert lunsj.

→ Pengespill ute av kontroll
→ Påmelding her

22. – 23. november: Motiverende samtale, fordypning trinn 2
Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.

Pris kr 900,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her


Desember:

8. desember: Rusfaglig forum
Åpent for alle i rusfeltet; personer som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer lokalt eller regionalt og de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Pris kr 800,-

→ Påmelding her


2018

Februar:

1-2. februar: Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier.

Pris kr 1500,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her 

 


→ Se arrangementer på Facebook

→ KoRusbergen.no