Kurs

Gå inn på KoRusbergen.no for oppdatert kursinformasjon.


Kommende kurs og konferanser i 2017:

 

November:

22. november: Pengespill ute av kontroll?

I samarbeid med Spilleavhengighet Norge arrangerer Bergensklinikkene konferanse om:
Pengespill ute av kontroll?
Lansering av ny behandlingsmetode for pengespillavhengighet – pengespill og samfunnets ansvar SAS Bryggen 22. november 2017. 

Bergensklinikkene har en jevn innsøking av personer med pengespillavhengighet. Pengespill er tilgjengelig som aldri før, og er for de fleste spillerne bare et tastetrykk unna. Gjeldsbyrden for pengespillavhengige er ofte stor, noe som i stor grad rammer hele familien. Sammenlignet med tidligere ser vi nå tydeligere innslag av angst, depresjon, selvmordsfare og skadelig bruk av alkohol. Konferansen vil presentere det nyeste innen behandling av pengespillavhengighet, den vil sette søkelyset på den massive reklamepåvirkningen våre pasienter utsettes for og brukerne/de pengespilleavhengige vil få en tydelig stemme.

Pris kr 600,- inkludert lunsj.

→ Pengespill ute av kontroll
→ Påmelding her

 

23. – 24. november: Motiverende samtale, fordypning trinn 2 

Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3. Dette er et tre dagers fordypnings kurs i Motiverende samtale trinn 2.
Obs! Tredje kursdag er 18. januar 2018.

Pris kr 900,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her

Desember:

8. desember: Rusfaglig forum 
  • «Sårbare unge»
  • Unge ruser seg mindre, men vet vi mer om risiko?
  • Rusmiddeltrender

Åpent for alle i rusfeltet; personer som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer lokalt eller regionalt og de som arbeider med/har ansvar og interesse for rus- og rusrelaterte utfordringer.

Gratis å delta.

→ Påmelding her
→ Rusfaglig forum 2017 program

 


2018

Februar:

1.-2. februar: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) 

Grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT)i spesialisert rusbehandling, grunnleggende intervensjoner og strategier.

Pris kr 1500,- inkludert lunsj.

→ Påmelding her 

 

April:
18.-19. april: Recovery fagkonferanse i Oslo

Fagkonferansen om Rus og psykisk helse holdes i år i Oslo på Scandic Hotell St. Olavs plass.

Pris: kr 3000,- for begge dagene, kr 1500,- for en dag, kr 750,- for studenter og brukerrepresentanter per dag. 

Påmelding
→ Foreløpig program Recovery 2018

 


→ Se arrangementer på Facebook

→ KoRusbergen.no