Rusfag

Rusfag er en fagartikkelsamlingen som gir mulighet for faglig påfyll innenfor områder som forebygging, tidlig intervensjon og behandling. Artikkelforfatterne er ansatt ved, eller på annen måte knyttet til, kompetansesentrene. Noen av artiklene har vært på trykk tidligere – da oppgis det i den enkelte artikkel.


Utgitte Rusfag: