Workshop i MI

Prof. William R. Miller med workshop i Motiverende samtale for det Nasjonale MI-nettverket for KoRuser

korus

Det nasjonale MI-nettverket for KoRuser hadde i mai 2016 sin halvårlige samling på Solstrand i Os, utenfor Bergen og hadde denne gang gleden av å ha besøk av prof. William R. Miller, fra Albuquerque i New Mexico.

Miller var invitert til å holde workshop i nettverket med fokus på hvordan utvikle og vedlikeholde kompetanse i Motiverende samtale, samt hvordan lære fra seg MI til andre fagpersoner. Deltakerne i nettverket fikk oppdatert kunnskap på området og inspirasjon til videre arbeid med hensyn til å kvalitetssikre utøvelsen av MI opplæring.

Nettverket møtes to ganger årlig og består at fagpersoner fra de 7 ulike KoRusene i landet, og utgjør rundt 25 medlemmer. Alle medlemmene har MI kompetanse, over halvparten er medlemmer av det internasjonale nettverket for MI trenere; MINT Inc. Nettverket ble, på oppdrag fra Helsedirektoratet, etablert som et nasjonalt nettverk i Motiverende samtale med utgangspunkt i kompetansesentrene sin virksomhet.

KoRus vest Bergen koordinerer og leder det nasjonale MI-nettverket. Nettverket er en faglig ressurs for Helsedirektoratet, en fagarena for kompetansesentrene og de bistår hverandre i strategier og innsats på MI området. Målsetting med det nasjonale nettverket i MI er:

  • å bidra til at kompetansesentrene vedlikeholder og videreutvikler allerede etablert kunnskap og ferdigheter innen MI og sørger for erfaringsutveksling med hensyn til ideer, metoder og måter å formidle MI på, samt gir faglig påfyll om ny kunnskap i MI
  • å bringe inn problemstillinger knyttet til implementering av MI
  • å bistå Helsedirektoratet i å utarbeide kvalitetssikringssystemer for utøvelse av MI og kvalitetssikre kursholdere i regionene
  • å samarbeide om MI-analyse, gjennom å ha regionale veiledere som bistår aktuelle fagpersoner gjennom tilbakemelding og veiledning på innsendte opptak av samtaler som blir analysert ved kompetansesenteret i Bergen