Linker

Her finner du nyttige linker om tidlig intervensjon:

www.forebygging.no – Nettside om tidlig intervensjon driftet av KoRus Nord

www.barnsbeste.no – Nettside om barn som pårørende driftet av Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

www.snakkomrus.no – En nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten med elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler

www.fhi.no – SIRUS har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert et opplæringsprogram i tidlig  intervensjon rettet mot ansatte i kommunen som jobber med gravide og småbarnsfamilier