Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Kompetansesenteret har videreført arbeidet med det nasjonale konseptet for ungdomsundersøkelser Ungdata. 16 kommuner har nå gjennomført Ungdata i vår region.
Det har vært gjennomført møter i forbindelse med drift og vedlikehold av Ungdata i 2012 i samarbeid med arbeidsgruppen, direktorat og departementer (NOVA).

Ungdomsundersøkelsene anvendes i de respektive kommuner og presenteres i ulike fora for kommunene. I 2012 ble det gjennomført diverse tilbakemeldingsmøter i kommunene som hadde undersøkelser høsten 2011, blant annet folkemøte i Fusa og Kvinnherad kommuner, rådmannsgruppen, kommunalgruppe rus og levekårskomitéen i Øygarden, felles rusfagleg forum for kommunene Askvoll, Fjaler og Hyllestad, oppvekstkomitéene i Austevoll og Tysnes kommuner, kommunestyremøte i Kvam kommune, og Politirådet i Nordhordland (Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommuner).

Les mer om Ungdata på www.ungdata.no

Ønsker du å gjennomføre en ungdataundersøkelse?

Kontakt Seniorpsykolog Erik Iversen

Artikler:

Rapporter fra undersøkelser: