Kjentmannsordningen

Alle videregående skoler i Hordaland innfører Kjentmannsordningen:

Kjentmann – en beredskapsordning mot rusproblemer, rettet mot skolen

Hordaland Fylkeskommune har besluttet at alle videregående skoler i fylket, i løpet av to år, skal ha innført Kjentmannsordningen på alle skoler. 19 januar var 31 deltakere, fra ulike ungdomsskoler og videregående skoler i fylket, samlet til første opplæringsdag.

Kjentmannsordningen har som siktemål å gi skolen et verktøy til å systematisere det rusforebyggende arbeidet og å ivareta og hjelpe elever med rusmiddelproblematikk. Økt kunnskap og forståelse om rusmidler og rusmiddelbruk vil gi skolene trygghet i å håndtere situasjoner der rusmiddelbruk forekommer, og kan bidra til konstruktive løsninger for både skolen, elever og foresatte.

Kompetansesenter rus – region vest Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene, som har utviklet Kjentmannsordningen, er ansvarlige for opplæringen til skolene. Skolene er invitert inn til en seminarrekke på seks dagssamlinger, der man vil veksle mellom forelesinger om ulike tema om rus og rusmiddelproblematikk og diskusjoner om situasjoner og problemstillinger som kan forekomme på skolene. Diskusjonene og erfaringsutvekslingen skal bidra til å gi deltakerne forslag til nyttige strategier og handlingsalternativer når rusmiddelbruk avdekkes (KorusVestBergen Stiftelsen Bergensklinikkene)