Føre var – Rustrender

Føre Var har kartlagt rustrender i Bergen siden 2002. Vårens rapport, nr. 27 i rekken, er en avgrenset rapport som beskriver hovedtendenser fra siste halvår (perioden oktober 2015 – mars 2016) og langtidstrender fra 2002-2016.

Føre Var – modellen er utviklet ved Kompetansesenter Rus – region vest (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene. Arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med finansiering fra Helsedirektoratet. Føre Var-rapportene fanger opp endringer i rusmiddelbruk i Bergenbasert på kvalitative og kvantitative data fra over 50 kilder. Kildene inkluderer m.a. data fra alkohol- og medikamentsalg, beslag, rusmiddeltesting, behandling, nettsider, aviser og spørreskjema eller intervju av informanter.


Føre var rapport juni 2016:

For halvårsperioden oktober 2015 – mars 2016 kan Føre Var nok en gang rapportere økning for ecstasy/MDMA og LSD. 

Hovedfunn vår 2016

  • Fortsatt økt bruk av ecstasy/MDMA
  • Økning i tilgjengelighet på LSD
  • Økning i tilgjengelighet og bruk av Rivotril(klonazepam)
  • Nedgang i tilgjengelighet på GHB/GBL

Det har også vært økning i tilgjengelighet og illegal bruk av benzodiazepinet RivotrilMer positive funn er at den stabile tendensen for illegal bruk av buprenorfin (Subutex/Suboxone), metadon og heroin fortsetter og at det har vært nedgang i tilgjengelighet på GHB/GBL

Les rapporten her: Føre var rapport Bergen våren 2016