Styret

Styret for Stiftelsen Bergensklinikkene 2015 – 2019

Stiftelsen Bergensklinikkenes styre:

  • Psykologisk fakultet (1)
  • Medisinsk fakultet (1)
  • Høgskolen i Bergen (2)
  • Bergen Næringsråd (1)
  • Ansatte i stiftelsen (2)

I tillegg oppnevner styret to medlemmer blant personer som er spesielt opptatt av rusfeltet.

Styreleder: Finn Konow Jellestad

Nestleder: Ragnar Tvinnereim

Styremedlemmer oppnevnt av:

Kjell Haug, UiB medisinske fakultet

Nina Grieg Viig, Høgskolen i Bergen

Inger Hilde Nordhus, UiB, Det psykologiske fakultet

Knut Simonsen, Høgskolen i Bergen

Knut Sundt Rosenlund, Bergen Næringsråd

Liv Holmefjord Flesland, ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene

Jan Erik Haaland, ansatte i Stiftelsen Bergensklinikkene

Styrets sekretær: adm.dir. Ole Hope


Les også

Om oss

→ Fagpersonell

Samarbeidspartnere

Ledige stillinger 

Internkontroll

Kontaktinformasjon

Brosjyrer