Kontakt ledelsen

Kontaktliste for e-post og telefon til ledelsen og sentrale fagpersoner i Bergensklinikken:

Ole Hope, Adm. direktør, 417 06 100  |  55 90 86 15

Christina Moe Hansen, Økonomidirektør, 952 22 987 |  55 90 86 16

Elin Folgerø Styve, Direktør for organisasjon og samfunnskontakt, 977 65 066  |  55 90 86 13

Lene Thowsen, Kommunikasjonssjef, 402 92 333   |  55 90 86 21

Eystein Johannes Hauge, Fungerende klinikksjef Hjellestad, 952 61 271

Wenche Haga, Klinikksjef Skuteviken, 91 66 40 65  |  55 90 87 62

Eva Skudal, Sjefslege, 48 88 70 08  |  55 90 87 69

Arvid Skutle, Forskningsdirektør, 91 55 88 44  |  55 90 86 18

Gerd Helene Irgens, Avdelingssjef Skuteviken, 48 88 70 04  |  55 90 87 08

Sigmund Rød, Klinikkleder Hjellestad, 48 88 70 03  |  55 90 88 25