Kontakt ledelsen

Kontaktliste for e-post og telefon til ledelsen og sentrale fagpersoner i Bergensklinikken:

Ole Hope, Adm. direktør, 417 06 100

Christina Moe Hansen, Økonomidirektør, 952 22 987

Elin Folgerø Styve, Direktør for organisasjon og samfunnskontakt, 977 65 066

Lene Thowsen, Kommunikasjonssjef, 402 92 333

Eystein Johannes Hauge, Fungerende klinikksjef Hjellestad, 952 61 271

Arvid Skutle, Avdelingssjef poliklinikk, 915 58 844

Camilla Borthen Methlie, Avdelingssjef døgn, 488 87 009

Gerd Helene Irgens, Avdelingsleder kvalitet og utvikling, 488 87 004