Kontakt ledelsen

Kontaktliste for e-post og telefon til ledelsen og sentrale fagpersoner i Bergensklinikkene:

Ole Hope, adm. direktør, 417 06 100  |  55 90 86 15

Christina Moe Hansen, Økonomidirektør, 952 22 987 |  55 90 86 14

Erling Pedersen, Spesialrådgiver, 91 55 88 40  |  55 90 86 29

Sylvia Tøssebro, Personal- og økonomidirektør, 91 55 88 42  |  55 90 86 16

Kari Lossius, Fagdirektør, klinisk, 91 55 88 45  |  55 90 87 50

Vibeke Johannesesen, Avdelingsdirektør KoRus Bergen, 91 66 40 70  |  55 90 86 36

Wenche Haga, Klinikksjef Skuteviken, 91 66 40 65  |  55 90 87 62

Eva Skudal, Sjefslege, 48 88 70 08  |  55 90 87 69

Eva Karin Løvaas, Klinikksjef Hjellestad, 91 66 40 76  |  55 90 88 08

Arvid Skutle, Forskningssjef, 91 55 88 44  |  55 90 86 18

Ole Tøssebro, Teknisk sjef, 48 88 08 25

Gerd Helene Irgens, Avdelingssjef Skuteviken, 48 88 74 04  |  55 90 87 08

Sigmund Rød, Klinikkleder Hjellestad, 48 88 70 03  |  55 90 88 25