Forskning og utvikling

De siste årene har hovedvekten av den kliniske forskningen hos Bergensklinikken vært på ADHD og rus, men også andre tema blir tatt opp, som mentaliseringsbasert behandling (MBT), behandling av pengespillavhengighet og forebygging av «drop out» i behandling.

Et viktig mål med forskningen har vært å forbedre diagnostiseringsmetodene og behandlingen for våre pasientgrupper. Forskningsprosjektene har skjedd i nært samarbeid med det kliniske personalet og pasientene.

Det pågår også en rekke viktige utviklingsarbeider i samarbeid med andre instanser.


Les også:

Utviklingsarbeid og prosjekter

Publikasjoner

Kvalitetssikring