Overdose

Masteroppgave: Å forebygge fatale overdoser

materoppgave-a-forebygge-fatale-overdose8

En blandet-metode studie om implementering av pasientsikkerhetstiltak for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra rusbehandlingsinstitusjon.

Forfattere: Therese Dahl og Silje Svarstad

I byen vår Bergen, som har i overkant av 275 000 innbyggere, dør det like mange personer av overdose hvert år som det er elever i en skoleklasse.

Overdosedødsfall er den alvorligste følgen av rusmiddelbruk, og personer som injiserer opioider er en høyrisikogruppe for å dø av overdose. 4 av 5 narkotikadødsfall i Norge er forårsaket av opioidbruk. Både i Norge og internasjonalt er det i overdosesammenheng bruk av opioider som tar flest liv (Helsedirekoratet 2014).

Hva er det da som gjør at forebygging av overdose først har fått økt fokus i samfunnet, i nasjonale handlingsplaner og i behandlingsfeltet de senere år?


→ Les Masteroppgaven her: Å forebygge fatale overdoser av Silje Svarstad og Therese Dahl


Abstract

Title: To prevent fatal overdoses

A mixed-method study on implementation of patientsafetyinterventions to prevent overdosedeaths following discharge from a multidisciplinary specialized treatment center.

Background: Overdose fatalities or drug- induced deaths are a serious health concern in Norway. Overdoseprevention following discharge from multidisciplinary specialized treatment centers is lodged as one of the national patient safety program measures in Norway.

Aims: To measure documented application and implementation of the patient safety program in a detoxification and a treatment clinic at The Bergen Clinic Foundation.

Methods:  A mixed-methods study was designed to explore documented application and implementation of the four interventions of the patientsafety program.  In the quantitative study 880 patient safety checklists registered in a two year period were collected and analyzed with chi-2 test. In the qualitative study five employees were strategic selected to undertake semi-structured interviews regarding their experience with the patientsafety program and the implementation process.  The interviews were audio recorded, transcribed verbatim and analyzed thematically.

Findings: The quantitative results show a 88 % response rate. The documented application of the four interventions varies between 63 % and 99 %.  There are gender and age differences in addition to differences between the detoxification and the treatment clinic. The qualitative results show the importance of top- management support, presence of adequate promoters and thorough information and training.