Artikkel om «RØST» i BT: #GårForLivet

#GårForLivet: Ivar Odin Nepstad, Ruth Marie Donovan og Marianne Pierron deltar alle i kampanjen #GårForLivet. – Det er virkelig en lykkepille, sier Nepstad. Bak ideen står høgskolelektor Donovan. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen, BT

– Folk som har stått i så mye motgang i livet, har en ekstra drivkraft i seg, sier Ruth Marie Donovan.

– Vi snakker egentlig ikke så mye om fortiden, men det er godt å være rundt mennesker med samme bakgrunn, og det betyr mye å bli heiet på. Noen går lange turer, andre korte. Går du en tur på butikken, er det godt nok, det, om alternativet er å bli hjemme, sier Pierron. Read more

Artikkel: Om å havne i brennevinsfloden

Det er vanskelig å forestille seg at det skulle finnes mennesker som begynner med rusmidler fordi de ønsker å miste kontrollen over eget liv, spy på naboen, bli pumpet på akuttmottaket, miste jobb og familie eller ende opp med alvorlige rusrelaterte skader.

Jeg har møtt mange som har mistet kontrollen, med aldri hørt om lettvinte forklaringer på hvorfor livet ble som det ble. Ingen historier er like, men mange ligner, og noen mønstre trer tydeligere frem. Dårlige oppvekstmiljø, ensomhet, psykiske plager, indre uro, ubrukelige foreldre, dårlige skoler eller en kombinasjon av alt dette og mer til.  Read more

Hvordan opplever kvinnelige pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet endring ved bruk av mentaliseringsbasert terapi?

Artikkel av Katharina T. E. Morken, Per Einar Binder, Nina Arefjord & Sigmund Karterud.

Når pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet opplever endring i psykoterapi, hva er deres opplevelse av meningsfull endring? Hvilken type indre endringsprosesser ligger mellom patologi og positivt resultat? Read more