Hvordan opplever kvinnelige pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet endring ved bruk av mentaliseringsbasert terapi?

Artikkel av Katharina T. E. Morken, Per Einar Binder, Nina Arefjord & Sigmund Karterud.

Når pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet opplever endring i psykoterapi, hva er deres opplevelse av meningsfull endring? Hvilken type indre endringsprosesser ligger mellom patologi og positivt resultat? Read more

Arvid Skutle: Pasienttrender 2009 – 2016

En økende andel av våre pasienter, spesielt unge, mangler bosted eller har en meget ustabil bosituasjon. Mange har ikke fullført skolegangen, har lite jobberfaring og lever på offentlige midler.

Alkohol det mest utbredte rusmiddelet, spesielt blant middelaldrende og eldre pasienter. Narkotiske stoffer er vanligere blant de yngste. Det er færre «rene» heroinavhengige, men andelen med ikke-foreskrevet bruk av LAR-medisiner er relativt stabil.  Read more