Masteroppgave i Treningsterapi

Tittel: Treningsterapi som en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling av Thomas Dahl Orø

Formålet med studiet er å undersøke hvordan en gruppe pasienter med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser opplever og beskriver sine erfaringer med treningsterapi som en del av behandlingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Dette sett i lys av Self-Determination Theory (SDT) – selvbestemmelsesteorien.

Thomas D. Orø

Read more