Ledig stilling

Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.

Stiftelsen Bergensklinikkene driver Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Stiftelsen Bergensklinikkene har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken og i Sentrum av Bergen. Bergensklinikkene driver eget Kompetansesenter KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger i Bergensklinikkene: Read more

Ledig stilling som Recoverykonsulent, Treningsterapi

Vi har ledig ett års engasjement i 40 % stilling, med mulighet for økning

Stillingen er tilknyttet prosjekt Fysisk aktivitet i Recovery (FAIR) og inngår i team Treningsterapi.

Les full utlysingstekst her: Recoverykonsulent, Treningsterapi Hjellestad

For nærmere opplysninger kontakt Fagansvarlig for Treningsterapi Thomas Dahl Orø
Tlf. 55 90 88 82 / 99 64 22 24

 

Søknadsfrist 16. februar 2017