Lovende behandling for pasienter med store vansker i livet

Emosjonelt ustabil personlighets­forstyrrelse kombinert med ruslidelser kan være krevende å behandle, men mentaliserings­basert terapi ser ut til å være til betydelig hjelp, ifølge en ny pilotstudie utført av Per-Einar Binder, Helge Molde, Katharina T. E. Morken, Sigmund Karterud og Nina Arefjord.

– Jeg er optimistisk på vegne av behandling av denne pasientgruppa i framtida, sier Katharina Morken til Psykologisk.no.

Les mer