Ventetid behandling

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling. Finn behandlingssted på helsenorge.no

 

Spesifiserte ventetider i Stiftelsen Bergensklinikkene


Poliklinisk behandling:

4 uker

 

Avrusning i Bergensklinikkene avdeling Skuteviken:

Kvinner 6 uker  |  Menn 2 uker

 

Døgnbehandling i Bergensklinikkene avdeling Hjellestad, for inntil 6 måneders behandling/utredning:

Kvinner 6 uker  |  Menn 11 uker

 

Døgnbehandling i Bergensklinikkene avdeling Hjellestad, for over 6 måneders behandling/utredning i avdeling Ung:

Kvinner 12 uker  |  Menn 2 uker

 

Dagbehandling i Bergensklinikkene:

2 uker

 

Ventetidene er oppdatert pr: 06.11.2018.


 

Dine rettigheter som pasient

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på helsenorge.no