Stabilisering

Stabiliseringsavdeling (døgnbehandling varighet 1 – 8 uker)

Behandling med fokus på stabilisering av oppnådd endring og forberedelse til å mestre tilværelsen uten rusmidler.

Utgangspunkt for stabiliseringsopphold kan være behov for:

  • Psykososial stabilisering i etterkant av avrusing
  • Kortvarig innleggelse i forbindelse med pågående poliklinisk behandling
  • Gjennomføring av opptrapping i LAR
  • Kartlegging av ressurser og vansker og videre hjelp/behandlingsbehov
  • 9 plasser for menn
  • 3 plasser for kvinner – lokalisert ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Hjellestad

Telefon til Bergensklinikene i Skuteviken: 55 90 87 00


Les også

→  Informasjon til henvisere

Hvordan søke plass