Avrusning

Avrusingsavdeling – døgnbehandling varighet 1 – 2 uker

Medisinsk- og psykososial behandling med mål å hjelpe pasienten til å avslutte bruk av rusmidler.

Avrusing inngår oftest som ledd i behandlingsforløp som f.eks:

  • I forkant av videre behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Som ledd i en kommunal rehabiliteringsprosess
  • Før oppstart i LAR (Legemiddel Assistert Behandling)
  • Kortvarig avrusing i pågående poliklinisk behandling
  • 7 døgnplasser for kvinner
  • 19 døgnplasser for menn

 

I tillegg til planlagte innleggelser inngår også Avrusingsavdelingen i den akutte behandlingskjeden for rusmiddelavhengige. Disse innleggelsene skjer i hovedsak i tett samarbeid med Akuttposten ved Bergen legevakt.

Telefon til Bergensklinikene i Skuteviken: 55 90 87 00


Les også

→  Informasjon til henvisere

Hvordan søke plass