Dagavdeling

Åpent alle hverdager kl 09.00 – 14.00

 

Mål: et skritt på veien mot en normalisert hverdag med daglige aktivitet og behandling.

Målgruppe: rusmiddelavhengige som er tildelt rett til behandling.

Kvinner: tirsdag, onsdag og torsdag

Menn: mandag,  tirsdag, torsdag, fredag

 

Behandlingstilbud

Behandlingstilbudet er organisert med en timeplan som er satt sammen ut fra den enkeltes behov og  i en kombinasjon av treningsterapi, medisinsk behandling, gruppeterapi, undervisning, sosial trening og individuell-, par- og/ eller familie-terapi.  Det gis tilbud om daglig treningsterapi i form av trening på helsestudio, langturer, bassengtrening og trening i gruppe i gymsal.  Målet er å etablere en god rutine rund bruk av treningsterapi slik at du ved avsluttet behandling selv kan utøve metoden eller ved hjelp fra kommunal oppfølging.

Undervisning

Det gis tilbud om undervisning i behandlingsrelaterte tema som mestring av rusproblematikk og psykisk problematikk. Slik undervisning får pasienter i dagbehandling sammen med pasienter som ha poliklinisk behandlingstilbud.

I tillegg tilbyr dagbehandlingen frokost, morgensamling, lunsj, sosial trening, veiledning, tilgang til arbeidsstasjoner for jobbsøking, etc. Vi har tilknyttet erfaringskonsulent, musikkterapeut, pårørendekontakt/familieterapeut, Jobb Først, psykologer og helsepersonell.

Vi vil gi grundig informasjon og undervisning om ulike rettigheter og tiltak på kommunalt nivå og det legges opp til tett samarbeid med NAV.

Personal i avdelingen

Psykolog, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut og sosionom.

 Tilbud i avdelingen

 • Rusfritt og sosialt miljø
 • Treningsterapi
 • Aktivitetsgruppe
 • Musikkterapi
 • Jobb først – hjelp til jobbsøking
 • Gruppeterapi
 • Tematime
 • Sosialfaglig fokus
 • Kosthold og ernæring
 • Individuelt tilpasset timeplan
 • Fri internett- og PC tilgang

 

Hvordan søke plass

Henvisning fra lege, NAV eller andre instanser sendes:

Helse Bergen
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen

Pasienter som allerede har vært innlagt kan henvises internt av sin behandler.

Spesialrådgiver på Dagavdeling

Giske Berge tlf: 55 90 88 38

Pasientene sier:

 • Rusfritt sosialt samvær gir mindre sosial angst
 • Dagbehandlingen gir rutiner og rammer
 • Avslappende atmosfære, trenger ingen maske
 • Gjensidig respekt
 • Likestilt som mennesker
 • Lyttende og rosende til mestring selv i etterkant av rusinntak
 • Ansattes tilstedeværelse
 • Noen som kontakter meg når jeg ikke kommer
 • Alltid noe å ta seg til
 • Felleskapet er støttende i form av felles utfordringer

 

Telefon: 55 90 88 67

 

Last ned brosjyre her