Treningsterapi

Regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert både med tanke på forebygging og behandling av en rekke sykdommer og tilstander, deriblant rusmiddelavhengighet.

Trening som terapi tilbys på lik linje med andre tilbud i stiftelsen, og innebærer blant annet trening i gymsal, korte og lengre gåturer. Det tilbys også trening som fokuserer på avspenning. I tillegg er det egne aktiviteter som kun er for de unge, og som etter avtale med treningsterapeut kan være klatring, crossfit, kickboksing, ballspill mm.

ready-for-the-workout-1431507

Treningsterapi er ulike fysiske aktiviteter (fysisk utfoldelse, utholdenhet, styrke, koordinasjon, balanse, motorikk, avspenning, friluftsliv, lek, ol.) som er planlagte, strukturerte og som retter seg mot å forbedre pasientens symptomer i forhold til rusproblematikken og den psykiske helsen. Det fokuseres på kroppsbevissthet, og komponenter som mestring, sosiale faktorer og psykisk/fysisk helse. Man kan oppleve effekter av en enkelt treningsøkt samt over lengre tid. Terapien er allsidig og tilpasset både individuelt og i gruppe.

Treningsterapi tilbys av et tverrfaglig som består av helse & treningsterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere. Treningsterapeutene er tilknyttet de ulike avdelingene ved klinikken, og de deltar i behandlingsteam rundt pasientene (psykolog, miljøterapeut, treningsterapeut).

Individuelle timeplaner

Det utarbeides individuelle timeplaner for trening og det tilbys individuell oppfølging med treningsterapeut etter den enkeltes behov og ønsker. Oppfølging skjer i form av individualsamtaler, veiledning i treningsaktivitet og psykoedukasjon. Ved treningsterapi vektlegges det effekt på symptomer som kan være årsak til rusmiddelbruk. Det lages målsetning for oppholdet for alle pasienter. Treningsterapiens hovedfokus vil være trening som kan hjelpe pasienten å nå denne målsetningen. Ett annet mål er at pasienten etablerer ett eierforhold til treningsterapi og skaper bevissthet rundt effekter av treningen knyttet til de ulike symptomene pasienten har.

Gjennom treningsterapi kan en lære å bruke treningsterapi som en selvhjelpsmetode, som ett forebyggende tiltak, og som mestringsstrategi når risikosituasjoner oppstår. Treningsterapi kan også gi økt fokus på pasientenes ressurser, være med på en identitets forandring, deltakelse i en ”normal” aktivitet, redusere tilbakefall, gi sosialtrening, øke den enkeltes mestringsopplevelse og der fokuset er å gjøre noe fysisk og praktisk, være er et alternativ til rus, dempe angst og depresjon, redusere stress, gi en rus uten rusmidler, bedret kroppsbevissthet, økt overskudd og glede, økt optimisme, kontroll over eget liv, ny og bedre livskvalitet mm. Treningsøktene er gjennom uken er lagt til formiddagen. Dette med hensikt for å fremme de psykologiske effektene av trening, og for å gjøre pasienten mer tilgjengelig for samtaleterapi (individuell og gruppe) som foregår senere på dagen.

Brukerstyrt tilnærming

Brukerstyrt tilnærming og motiverende samtale er noen av de faglige innretningene treningsterapien benytter seg av. Brukerstyrt tilnærming som anerkjenner brukeren som en veileder og ekspert på eget liv. Brukeren skal være den styrende part i sin behandling og i utformingen av behandlingsprogrammet, behandlingsplaner, utredningsplaner og timeplaner innenfor faglige forankrede rammer. Motiverende samtale er en annen faglig innretning som vektlegges i møte med pasientene, dette er en måte å kommunisere på hvor brukeren står i fokus. Det tas utgangspunkt i brukerens oppfatninger, tanker og opplevelser, og brukeren setter selv rammene for samtalen. Brukeren leder samtalen, mens hjelperen forsøker å bidra ved å skape en atmosfære som gjør det lettere for brukeren å reflektere over seg selv. Målet med denne måten å kommunisere på er å skape endring, på brukerens premisser og når brukeren er klar.

Tverrfaglighet, helhetlig og kontinuitetsprinsipp er elementer i behandling. Treningsterapi tilbys ved Dag- og Døgnbehandling, og ambulant.

 

Etterbehandling

Etterbehandling er et element som er viktig, derfor vektlegger Bergensklinikkene trening som pasientene kan fortsette med etter innleggelse. Forskning og pasienterfaring indikerer at flertallet av pasientene opplever at fysisk trening positivt påvirker deres rusmiddelavhengighet. Fysisk trening blir for mange et viktig element i deres endringsprosess m.h.t. rusbruk og forhold til en endret livsstil.

 

Klinikkens tilbud

Treningsterapi gjennomføres blant annet i klinikkens lokaliteter; gymsal, aktivitetsrom, treningsrom og klinikkens utearealer. I tillegg brukes nærmiljø, dagsturer i naturen og svømmehallen Ado Arena.

Gymsal/ aktivitetsrom – Aktivitet i gruppe og/ eller individuelt. Fokus på basis/grunntrening som balanse og koordinasjon, samt utholdenhet og styrketrening. Ballaktivitet benyttes også.

Tur i nærområdet– En times tur i nærområdet på Hjellestad (Arboretet er et flott turområde som ofte benyttes).

Turdag – Dagsturer i Bergensområdet der man i tillegg til å bli utfordret fysisk og mentalt, fokuserer på det sosiale, der felles opplevelser, samhold og den gode samtale står i fokus.

Avspenning/yoga – gir rom for ro og tilstedeværelse ved hjelp av enkle metoder for avspenning og økt oppmerksomhet rundt kropp og sinn.

Vinterbad – Kick!? Sjøbad hele året.

IMG_6461
Både personal og pasienter hopper i sjøen til alle årets tider! Avdelingsleder Benedikte Heldal i desember 2015 med gradestokken på 6 grader!

→ Last ned brosjyre her: Informasjon om Treningsterapi

→ Les masteroppgave av Thomas Dahl Orø her: Treningsterapi 2016

→ Kombinasjon friluftsliv og kognitiv adferdsterapi 2017