Sosialfaglig oppfølging

Alle pasienter kartlegges. Det er hovedfokus på bolig, IP, økonomi og utdanning/jobb.

Bolig: pasienten bistås etter en individuell tilpassing å skaffe seg bolig, skifte bolig eller tilrettelegge bolig. Dette gjøres i samarbeid med samarbeidspartnere ut (da hovedsakelig NAV).

Individuell plan: pasientene informeres om IP, og IP tas opp på samarbeidsmøte der pasienten ønsker det. Målsetning er at en koordinator blir utpekt.

Økonomi: pasientene får informasjon om sine rettigheter i forhold til ytelser fra NAV, og bistand til å søke de ytelsene en kan ha rett på. Har en gjeld kan en få hjelp til å innhente nødvendig informasjon om gjelden og bli satt i kontakt med de som kan bistå hvis gjelden er stor. I tillegg til dette kan en få en nettverkskartlegging der dette blir vurdert om hensiktsmessig.