Raskere tilbake

Er du eller står du i fare for å bli sykmeldt pga rusproblemer? Da kan du få raskere behandling gjennom ordningen Raskere tilbake.

Hva er raskere tilbake?

«Raskere tilbake» er et tilbud til personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt på grunn av pågående rusmiddelbruk. Formålet med ordningen er å redusere sykefraværet gjennom å gi målgruppen et raskere tilbud om behandling, hovedsakelig poliklinisk.

Det er kort ventetid: maksimum 4 uker etter mottatt henvisning starter behandlingen i Bergensklinikken.

Bergensklinikken har avtale med Helse Vest om å tilby behandling innen ordningen «Raskere tilbake» og har utvidet sin ordinære kapasitet.

Det innebærer at sykmeldte pasienter kan få raskere hjelp og nye tilbud ved hjelp av øremerkede midler, som skal benyttes til behandlings- og rehabiliteringstiltak for at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

Hvem kan henvise?

Det er lege/fastlege/bedriftslege som henviser til ordningen om Raskere tilbake.

Kriteriene for om den sykmeldte omfattes av ordningen er at:

  • pasienten er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt og
  • pasienten sannsynligvis vil komme raskere tilbake til arbeid hvis han/hun får et tilbud gjennom denne ordningen

Forutsetninger

Forutsetningen for å få et Raskere tilbake-tilbud er at det kan bidra til at den sykmeldte kan komme raskere tilbake i arbeid, og at arbeidsgiver har

  • utarbeidet oppfølgingsplan
  • dokumentert at det er gjennomført bedriftsinterne tiltak som ikke har ført frem, eller at bedriftsinterne tiltak har vært vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre

Avtale med Helse vest RHF

Helse Vest RHF har inngått en avtale med Bergensklinikken om deltakelse i prosjektet «Raskere tilbake» for levering av tjenester innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. I tjenestene inngår både poliklinisk behandling, avrusning og døgnbehandling.

Alle pasienter som blir vurdert å være i målgruppen for «Raskere tilbake» i Bergensklinikken får tilbud om oppstart av korttidsbehandling innen 4 uker etter dato for mottatt henvisning.

Den polikliniske behandlingen skjer individuelt eller i gruppe. Korttidsbehandling innebærer 3-5 samtaler med fokus på kartlegging og tilbakemelding av informasjon, før utarbeiding av en behandlingsplan. Poliklinisk behandling har en ramme på inntil 15 behandlingstimer.


Send henvisningen direkte til oss:

Hjellestad:
Bergensklinikken
Flyen 30
5259 Hjellestad

eller

Skuteviken:
Bergensklinikken
Nye Sandviksvei 34
5032 Bergen


→ Last ned brosjyre her: Informasjon om Raskere tilbake

Kontaktperson for Raskere tilbake i Bergensklinikkene: Kjersti Takle tlf: 55 90 88 11


Les også 

Har jeg et problem?

Hvordan søke plass

Behandlingstilnærminger