Jobb først

Et nytt tilbud til alle pasienter ved avdeling Ung, avdeling Mann og Dagavdelingen som ønsker seg ut i ordinært arbeid. Tilbudet gir arbeidsrettet oppfølging som en del av den ordinære rusbehandling ved klinikken, etter en metode som kalles Individuell jobbstøtte (IPS).

To jobbspesialister er ansatt for å gi arbeidsrettet oppfølging; de jobber på avdeling Ung, og vil følge pasientene gjennom deres behandlingsforløp så lenge det er behov for det.

Vi har et treårig samarbeidsprosjekt mellom NAV Hordaland, Fretex Vest-Norge og Stiftelsen Bergensklinikkene, lagt til avdeling Ung, Hjellestad.

NAV Hordaland (prosjekteier), prosjektleder: Jan Jørgensen 45 48 89 60

Fretex Vest-Norge, prosjektansvarlig: Anita Fuglseth 93 41 86 43

Bergensklinikken, prosjektansvarlig: Therese Dahl 48 88 08 20

Informasjonsbrosjyre: Jobb først