Henvisere

Hvem kan henvise og hvordan sende henvisning?

 • NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege / allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Henvisningen sendes:

Helse Bergen
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 BERGEN

 

Hva skal henvisningen inneholde?

En henvisningsmal vil kunne se slik ut:

 • Personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer)
 • Familiesituasjon
 • Rusmiddelhistorikk
 • Historikk og status i forhold til psykisk og somatisk helse
 • Medisiner
 • Skole/arbeid/økonomi
 • Involverte instanser og samarbeidsrelasjoner
 • Iverksatte og planlagte tiltak
 • IP (individuell plan)
 • Pasientens ressurser og eventuelle utfordringer
 • Mål for behandling

Det er veldig viktig at henvisningen inneholder mest mulig opplysninger slik at saken kan behandles raskere.

For akuttvurdering ring Bergensklinikken Skuteviken 55 90 87 00.


Spesialrådgivere på inntak

Hjellestad

Menn og Dagavdeling: Turi Bjelkarøy 55 90 88 64

Kvinner og avdeling Ung: Kjersti Takle 55 90 88 11

 

Skuteviken

Kvinner avrusning/stabilisering og poliklinikk: Ann Kristin Salhus 55 90 87 86

Menn avrusning/stabilisering: Unni Stiansen 55 90 87 83

Forberedende samtaler: Ragnhild Kleiven 55 90 87 87


Henvisningsmal

→ Se Helsedirektoratet om henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer for mer informasjon