Har jeg et problem?

Det kan være vanskelig å innrømme overfor seg selv eller andre at man har et problem i forhold til rus- eller legemidler.

lonely

Tegn som kan bety at du er i ferd med å utvikle et problem, eller at du allerede har utviklet et rusmiddelproblem er:

  • Rusmidler inntas som selvmedisinering, for eksempel for å glemme vanskelige hendelser eller for å håndtere følelser eller tunge tanker
  • Rusmidler benyttes for å slappe av eller å få sove
  • Rusmiddelbruken går foran andre viktige hensyn som familie og barn, økonomi og jobb, og medfører negative konsekvenser

 


Les også 

Hvordan søke plass

Behandlingstilnærminger

Helsenorge.no

Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus! Rustelefonen 08588