Har jeg et problem?

Det kan være vanskelig å innrømme overfor seg selv eller andre at man har et problem i forhold til rus- eller legemidler.

lonely

Tegn som kan bety at du er i ferd med å utvikle et problem, eller at du allerede har utviklet et rusmiddelproblem er:

  • Rusmidler inntas som selvmedisinering, for eksempel for å glemme vanskelige hendelser eller for å håndtere følelser eller tunge tanker
  • Rusmidler benyttes for å slappe av eller å få sove
  • Rusmiddelbruken går foran andre viktige hensyn som familie og barn, økonomi og jobb, og medfører negative konsekvenser

 

 Vårt selvhjelpsprogram for alkohol – rushjelp.no

selvhjelpsprogram

Test deg selv på rushjelp.no for å se om du kan ha et problem med alkohol. Ved å starte selvhjelpsprogrammet, kan du bruke rushjelp.no til å hjelpe deg til å slutte, eller kutte ned ditt alkoholforbruk. Informasjonen som du oppgir er konfidensiell og hele programmet gjennomføres via Internett.

Slik gjennomfører du programmet:

  1. Registrering: Programmet kan gjennomføres med full anonymitet. Her registrerer du dine alkoholvaner.
    Tips: Du kan registrere en anonym e-mail adresse spesielt til dette formålet på f.eks Outlook.com.
  2. Forløpet: Du bestemmer selv lengde og mål på opplegget. Hver uke får du noen øvelser å gjennomføre og noen leseoppgaver.
  3. Avsjekk: Under resultater kan du se hvordan du ligger an sammenlignet med målsetningen din.
  4. Støtte: Du får også egen dagbok der du kan føre opp dine erfaringer, og et forum der du kan treffe andre i samme situasjon anonymt.

Programmet er helt anonymt og gratis å bruke.


Les også 

Hvordan søke plass

Raskere tilbake tilbudet

Behandlingstilnærminger