Behandlingstilbud

Vi har ulike tilbud og tilnærminger i behandling.

Her kan du lese mer om du forskjellige:

  • TreningsterapiRegelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert både med tanke på forebygging og behandling av en rekke sykdommer og tilstander, deriblant rusmiddelavhengighet.

  • MusikkterapiMed musikkterapi på timeplanen kan deltakerne utfordre seg selv til å bruke musikk som en del av behandlingsforløpet. Opplegget blir skreddersydd etter personlige behov og interesser, der hyppighet og varighet på timene kan variere.

  • Sosialfaglig oppfølgingAlle pasienter kartlegges. Det er hovedfokus på bolig, IP, økonomi og utdanning/jobb.

  • Jobb førstEt nytt tilbud til alle pasienter ved avdeling Ung, avdeling Mann og Dagavdelingen som ønsker seg ut i ordinært arbeid. Tilbudet gir arbeidsrettet oppfølging som en del av den ordinære rusbehandling ved klinikken, etter en metode som kalles Individuell jobbstøtte (IPS).