Ledig stilling som Klinikksjef poliklinikk

Bergensklinikken er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlings- kunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling.

Bergensklinikken driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Vi har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken og i sentrum av Bergen. Videre driver vi eget kompetansesenter; KoRus vest Bergen, på oppdrag for Helsedirektoratet. Read more

Lovende behandling for pasienter med store vansker i livet

Emosjonelt ustabil personlighets­forstyrrelse kombinert med ruslidelser kan være krevende å behandle, men mentaliserings­basert terapi ser ut til å være til betydelig hjelp, ifølge en ny pilotstudie utført av Per-Einar Binder, Helge Molde, Katharina T. E. Morken, Sigmund Karterud og Nina Arefjord.

– Jeg er optimistisk på vegne av behandling av denne pasientgruppa i framtida, sier Katharina Morken til Psykologisk.no.

Read more