Hvordan opplever kvinnelige pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet endring ved bruk av mentaliseringsbasert terapi?

Artikkel av Katharina T. E. Morken, Per Einar Binder, Nina Arefjord & Sigmund Karterud.

Når pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og rusmiddelavhengighet opplever endring i psykoterapi, hva er deres opplevelse av meningsfull endring? Hvilken type indre endringsprosesser ligger mellom patologi og positivt resultat? Read more