Alor nettverkssamling 4. april 2019

KoRus vest Bergen inviterer i samarbeid med Akan kompetansesenter, Bergensklinikken og Avdeling for Rusmedisin alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling.

Dag: Tordag 4. april
Klokken: 09.00 – 15.00
Sted: Grand Hotel Terminus

Tema for dagen er nye(-re) rusmidler og arbeidslivet. Trender, utviklingstrekk og fakta. Hvordan kan arbeidslivet forholde seg til dette i nedfellingen av «ruspolicy»?

Klikk her for påmelding

Program

Se alor.no for mer informasjon om Alor nettverk